Artykuły

zakotwiczony-brzeg-aglowiec

Historia żaglowców

Żaglowce stanowią istotną część dziejów całej żeglugi. Handel morski, zmiany polityczne i odkrycia geograficzne są jej dalszą składową, przedstawiającą ogólne tło historyczne. Nie znamy i chyba już nigdy się nie dowiemy kiedy, gdzie i jak ludzie rozpoczęli po raz pierwszy żeglować po morzach i oceanach świata. Nie jest przy...

spacer
aglowce-szalupa

Typy żaglowców

W dziejach żeglugi najwięcej żaglowców było wśród małych statków, przeznaczonych do krótkich rejsów na płytkich przybrzeżnych wodach. Różnice pomiędzy małymi przybrzeżnymi żaglowcami w poszczególnych częściach świata wypływały z różnych funkcji i warunków geograficznych, oceanograficznych, klimatycznych, jak również z różnic poziomu cywilizacyjnego poszczególnych narodów. Większe statki przeznaczone do żeglugi na...

spacer
308_1356175840432

Z czego składa się żaglowiec

Budowa żaglowców z dłubanki rozwijała się prawdopodobnie w ten sposób, że burty łodzi zostały najpierw podwyższone skórą zwierząt lub deskami. Później w celu uzyskania większych rozmiarów łodzi, pierwotną pirogę rozwinięto, dodając konstrukcję dna i burt. W ten sposób powstał kadłub, do którego dołączono takielunek, nadbudówki i liczne urządzenia. Żaglowiec...

spacer
ccf20141111_00086m

Klipry – historia, rodzaje

PIERWSZE KLIPRY Klipry powstały w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi również ich nazwa, bowiem angielskie wyrażenie „to clip” znaczy żargonowo biec. Były to więc szybkie żaglowce, które swoją prędkość osiągały dzięki niezwykle smukłemu kadłubowi, jak również wielkiej po-wierzchni ożaglowania. Te elementy nadawały kliprom niespotykanie piękną linię, jakiej do tej pory...

spacer
galeon-iconografia4

Galeony – historia, rodzaje

GALEON WOJENNY XVI W. Na początku XVI w. nie było zasadniczych różnic między żaglowcami wojennymi a handlowymi. Każda karawela, karaka i galeon posiadały do swojej obrony działa, które w czasie wojny były uzupełniane dalszym uzbrojeniem. Od galeonu XVI w. rozpoczęła się specjalizacja statków i ich podział na wojenne i...

spacer
java_and_constitution

Fregaty wojenne i handlowe

FREGATY WOJENNE XVII-XIX W. Za miejsce powstania okrętów liniowych uważa się Anglię, natomiast fregaty były dziełem Francuzów. W drugiej połowie XVII w. minister Colbert powierzył matematykom i fizykom francuskim zaprojektowanie okrętu, który miałby właściwości fleuty i pinasy. Okręty liniowe były bowiem mało zwrotne, ociężałe i wolne. Od okrętów tych...

spacer
wielorybnictwo2

Amerykańskie statki wielorybnicze

  Pod koniec XVIII i na początku XIX w. w światowym wielorybnictwie przewagę uzyskały amerykańskie statki wielorybnicze. Statki te budowane były głównie w stoczniach Nantucket i New Bedford. Były to trzymasztowe barki i fregaty ze stosunkowo dużym zanurzeniem, żeby mogły pomieścić jak najwięcej beczek z tranem. Rząd Stanów Zjednoczonych...

spacer
img_0114

Chata rybacka – muzeum w Jastarni

Chata rybacka w Jastarni to bardzo nietypowa budowla, która powstała pod koniec 19 wieku. Została wybudowana z materiałów jakie morze wyrzuciło na brzeg. Były to głównie elementy drewniane rozbitych statków.

spacer
img_0192

Dar Pomorza – dzisiaj

Trzymasztowa fregata „Dar Pomorza” należy do ostatnich weteranów wielkich żaglowców. Została zbudowana w 1909 r. w Hamburgu i pływała jako „Prinzess Eitel Friedrich” będąc statkiem szkolnym niemieckiej floty handlowej. Po pierwszej wojnie światowej w ramach odszkodowań wojennych statek przekazano Francuzom, którzy prze-mianowali go na „Colbert” i oddali baronowi de...

spacer
latarnia morska Ustka

Latarnie morskie polskiego wybrzeża

Latarnia morska w znaczeniu nawigacji jest istotnym znakiem o wyjątkowej konstrukcji i pomalowanym w sposób ułatwiający dzienną identyfikację. Każda latarnia morska wyposażona jest w charakterystyczne światło nawigacyjne, które oznacza się większym zasięgiem od innych świateł nawigacyjnych widocznych z morza.                    ...

spacer
Page 1 of 3
1 2 3