06. Grecki statek handlowy

CCF20141111_00019cc

Grecy w pierwszym okresie swej historii żeglugi nie dzielili okrętów na wojenne i handlowe, bowiem każdy statek był uzbrojony i w ten sposób przygotowany do bezpośredniej walki na pokładzie. Wioślarze na statkach wiosłowali również podczas żeglugi z wiatrem mimo tego, że dzięki sprzyjającemu wiatrowi można było płynąć na żaglach. W późniejszym okresie, gdy dopłynięcie do oddalonych kolonii greckich wymagało specjalnych statków handlowych do przewozów większej ilości towarów i osób, pierwszeństwo miał żagiel, a wiosła były używane tylko w portach.

Model greckiego statku handlowego z 22 wiosłami znajduje się w muzeum morskim w Pireusie. Grecy budowali statki handlowe według wzoru statków fenickich i kreteńskich. Do budowy statków mieli jednak stosunkowo mało drewna i dlatego zlecali budowę również fenickiemu Tyrosowi. Statki handlowe były krótkie i szerokie, ze stosunkiem długości do szerokości 4 : 1. Małe statki do żeglugi między wyspami Morza Egejskiego ze względu na płytkość tamtejszych portów miały nośność tylko 10-15 t, natomiast większe do dłuższych rejsów — nawet 200-300 t. Zaokrąglona rufa pozwala wnioskować, że statki te były na noc wyciągane na brzeg. Podobnie jak statki fenickie, również greckie miały wysokie burty, z nadstawką w formie płotu.

Z tego też powodu statki przewoziły na swych pokładach drabiny, po których załoga mogła schodzić na ląd. Na maszcie pośrodku statku podnoszony był wielki kolorowy żagiel. Sterowanie odbywało się za pomocą jednego lub dwóch szerokich wioseł sterowych, które były przymocowane do burty statku. Podczas sprzyjającego wiatru statki osiągały prędkość 5 węzłów. Grecy przywozili zboże z Morza Czarnego, z Egiptu i Sycylii, eksportowali wino, oliwę, miedź oraz wyroby rzemieślnicze. Większość ładunków była przewożona w amforach, przy czym jedna amfora grecka miała pojemność 19,4 litra. Nośność statków była jednak podawana w amforach rzymskich, których pojemność wynosiła 26,2 I. Wrak greckiego statku z nośnością 10 000 amfor o długości 26 i szerokości 12 m z 145 r. p.n.e., znaleźli francuscy płetwonurkowie po drugiej wojnie światowej niedaleko Marsylii, czyli dawnej greckiej kolonii — Massalii. Ówczesne greckie statki handlowe miały już jednak większe zanurzenie i na dziobie miały jeszcze mały, do przodu nachylony maszt z czworokątnym lub trójkątnym żaglem, który był wykorzystywany głównie w czasie sztormowej pogody.

spacer

Odpowiedz