34. Knary

CCF20141111_00049r

 

Wikingowie nie wyruszali tylko na wyprawy pirackie, ale wypływali też w rejsy kolonizacyjne i handlowe. Do tych celów używali statków krótkich, głębokich i stosunkowo szerokich. żaglowiec, który do napędu nie używa wioseł, powinien być szerszy, to bowiem zwiększa jego .stateczność. Knary były to statki handlowe nadające się do długich rejsów oceanicznych, natomiast byrdingi były mniejszymi statkami handlowymi przeznaczonymi do żeglugi w pobliżu lądu, na wodach Bałtyku i Morza Północnego.

Wikingowie norwescy na knarach skolonizowali Islandię i Grenlandię a na byrdingach żeglowali w celach handlowych do głównych bałtyckich portów, a szczególnie do duńskiego Haithabu, szwedzkiego Birka, słowiańskiego Wolina i Jomsburga w ujściu Odry. Na knarach i byrdingach wiosła stosowano tylko w portach i dlatego liczba wioślarzy była ograniczo-na i nie przekraczała ośmiu. Knary miały stosunkowo wysokie burty — wiadomo, że np. — królewski drakkar „Ormen Lange” miał burty równie wysokie jak knara.

Knary, podobnie jak wszystkie łodzie wikingów były otwarte, miały poszycie klinkierowe lecz zbudowane były z drewna sosnowe-go, a nie dębowego, jak okręty wojenne. Miały taki sam kształt dziobu i rufy, wiosło sterowe na prawej burcie i maszt na śródokręciu z żaglem rejowym. Wraki handlowych statków wikingów, pochodzące prawdopodobnie z lat 950-1050, zostały znalezione we fiordzie Roskilde niedaleko duńskiego portu Skuldelev (rys.). W 1920 r. statki te zauważyli duńscy rybacy, jednak zostały one wyciągnięte na brzeg dopiero w 1962 r., a od 1969 r. zabytki udostępniono publiczności w specjalnie zbudowanym Muzeum Statków Wikingów w Roskilde.

Statki te były załadowane kamieniami i zostały celowo zatopione, aby zablokować dojście do Roskilde, dawnej stolicy Danii. Między pięcioma wrakami był również langskip o długości 28 m i mniejszy okręt służący do transportu wojowników. Największy z trzech statków handlowych o długości 16,5 m i szerokości 4,6 m jest uważany za knarę, mniejszy statek jest identyfikowany jako byrding a najmniejszy jako statek rybacki. Statki z Roskilde są jedynymi oryginalnymi pamiątkami z epoki langskipów i knar.

spacer

Odpowiedz