55. Galeon Handlowy XII w.

 

CCF20141111_00065b

GALEON HANDLOWY XVII W.
Na upadku Hanzy i klęsce Hiszpanii najbardziej skorzystali Holendrzy, którzy podobnie jak kiedyś Fenicjanie i Wenecjanie posiadali duże zdolności handlowe. Ponieważ szkutnicy i żeglarze holenderscy bardzo dobrze znali się na swoim rzemiośle, w XVII w. Holandia posiadała największą flotę handlową na świecie. Powstał wówczas nowy typ galeonu handlowego, odznaczający się małym zanurzeniem, które było bardzo ważne w płytkich i nieustannie zasypywanych piaskiem portach holenderskich, jak również stosunkowo płytkich portach Indonezji oraz Cejlonu, gdzie holenderskie kompanie handlowe miały swoje bazy. Ze względu na małe zanurzenie statki te jednocześnie musiały mieć mniejszą wolną burtę w celu uzyskania wystarczającej stateczności

. Zmniejszeniu przestrzeni ładunkowej i nośności przeciwstawiono zwiększenie długości statku. Cechą charakterystyczną tych jednostek był długi ciągły pokład z bardzo niską nadbudówką dziobową i obniżoną nadbudówką rufową. Było to bardzo korzystne posunięcie, ponieważ wysokie nadbudówki przeszkadzały przy manewrowaniu żaglami i zmniejszały prędkość okrętu. Galeony oceaniczne, nawet gdy żeglowały w konwojach, ze względu na swoje wartościowe ładunki, które przyciągały piratów, uzbrojone były w działa lub lżejszy sprzęt bojowy.

Ożaglowanie w zasadzie nie uległo zmianie, to znaczy na pierwszych dwóch masztach znajdowały się 3 żagle rejowe a na bezanmaszcie żagiel łaciński z małym marslem. W XVII w. każdy statek był dziełem sztuki i dlatego w jego budowie uczestniczyli nie tylko szkutnicy, ale również artyści — rzeźbiarze i malarze. Rufa statków handlowych była także zdobiona barokowymi rzeźbami, balkonami, galeryjkami, ale nie tak bogato, jak na okrętach wojennych. Francuskie i angielskie galeony handlowe XVII w. miały wyższe burty niż galeony holenderskie, nadbudówka rufowa obniżona była jednak na wzór holenderski. Mały angielski galeon „Mayflower”, na którym w 1620 r. przypłynęło do Ameryki Północnej 102 purytanów angielskich, którzy wyemigrowali z powodu swych prze-konań religijnych, pochodził z przełomu XVI i XVII stulecia i dlatego miał jeszcze wysoką nadbudówkę rufową. Kopia „Mayflower” w roku 1957 powtórzyła ów historyczny rejs z 33 osobową załogą i dzisiaj kotwiczy w amerykańskim porcie Plymouth, założonym przez osadników z „Mayflower I”.

spacer

Odpowiedz