Bark

Bark Trzymasztowy żaglowiec z ożaglowaniem rejowym, a na ostatnim maszcie z ożaglowaniem skośnym gaflowym. W 19 wieku barki były bardzo rozpowszechnione wśród statków wielorybniczych. Były używane także jako statki towarowe i szkolne. Barki były wówczas jednymi z największych żaglowców jakie kiedykolwiek budowano a długość ich często przekraczała 100 metrów.

spacer

Odpowiedz