experiment-4415977_960_720

Biologia morska – praca w laboratorium i inne możliwości

Badanie morza i jego złożonego ekosystemu jest nie tylko popularną i satysfakcjonującą karierą, ale ma również zasadnicze znaczenie dla ciągłych wyzwań, przed którymi stoją środowiska morskie zagrożone działalnością człowieka.

Biologia morska to nauka o wszystkich aspektach życia w morzu i środowisku, od których zależy. Dotyczy to roślin morskich, zwierząt i innych organizmów, zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców, w głębokich oceanach, płytkich morzach i laboratorium. Głównymi celami biologii morskiej są lepsze zrozumienie świata morskiego oraz zrozumienie i przewidywanie zmian w ekosystemach dotkniętych zakłóceniami ludzkimi i naturalnymi.

Biologia morska to szeroko zakrojona kariera. Możesz zająć się pracą w terenie, badaniami akademickimi, pracami laboratoryjnymi, konsultacjami, działalnością charytatywną, zasięgiem lub polityką.

Rodzaje kariery dla biologa morskiego

Zakres stanowisk waha się od:

– ekolog morski i kierownik operacji nurkowych
– kierownik projektu odbudowy rafy
– technik biologii morskiej
– pomocnik badawczy
– menedżer danych dotyczących rybołówstwa
– inżynier środowiska
– profesor ekologii morskiej
– doktor habilitowany
– specjalista od reagowania na wycieki oleju
– konsultant ekologii morskiej
– biotechnolog morski
– ekspert ds. polityki morskiej.

Chociaż większość ról wymaga silnych umiejętności technicznych, badawczych i naukowych, specjalizacja w konkretnym obszarze jest zwykle wymagana do rozwoju kariery – czy to w zarządzaniu wybrzeżem, ekologii raf, różnorodności biologicznej bezkręgowców, biologii rybołówstwa czy zanieczyszczenia mórz.

Podczas gdy wielu biologów morskich posiada licencjat z biologii morskiej lub nauk ścisłych ze studiami podyplomowymi, kluczem do włamania się do tej kariery jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia, dobrowolnego lub płatnego. Istnieje duża konkurencja o miejsca pracy, więc wykorzystanie okazji do rozwoju swoich umiejętności i udowodnienia swojego zaangażowania jest kluczowe.

Obowiązki

W zależności od obszaru pracy twoje obowiązki biologa morskiego mogą obejmować prowadzenie inwentaryzacji gatunków, testowanie i monitorowanie stworzeń morskich narażonych na zanieczyszczenia, albo zbieranie próbek i procesy wykorzystujące dane, takie jak techniki rdzeniowe, systemy informacji geograficznej (GIS), rejestracja wizualna i pobieranie próbek. Poza tym jest praca laboratorium i  analizowanie próbek i opracowywanie na ich podstawie nowych teorii badawczych. Następnie zachowanie okazów i próbek nieznanych gatunków i chorób oraz mapowanie rozmieszczenia, zasięgu lub przemieszczeń populacji morskich. Całkiem inne jest też nurkowanie w celu badania zagrożonych organizmów i wdrażania strategii ochrony, czy też projektowanie eksperymentów naukowych i zestawianie wyników, jak też przygotowywanie szczegółowych raportów dla agencji, sponsorów, organizacji handlowych, organów rządowych. Możliwe jest również informowanie o najnowszych osiągnięciach nauk o morzu, aby pomóc w ulepszaniu sposobów, w jaki dbamy o nasze oceany.

spacer

Odpowiedz