Rodzaje statków i łodzi żaglowych

66. Francuski Galeon Wojenny

  „Rówieśnikiem” a równocześnie rywalem „Sovereign of the Seas” był francuski galeon „La Couronne” zbudowany w rok później niż konstrukcja angielska. Do jego budowy przyczynił się m. in. kardynał Richelieu, który w tym okresie dzierżył ster polityki Francji. Pod jego protektoratem zakładano szkoły morskie, budowano porty i rozwijano flotę...

spacer

65. Karaka

  Podczas, kiedy karawela wypraw odkrywczych była pewną modyfikacją arabskiej dhow, karaka była pochodzenia całkowicie europejskiego. Służyła jako transportowiec głównie w kontaktach handlowych między Półwyspem Iberyjskim a Flandrią, zaś później wykorzystywana była również do łączności z koloniami. Zrodziła się z hiszpańskiego statku nao, na którym pojawił się wpływ kogi...

spacer

60. Galeon Handlowy i Korsarski

  W XVI w. w Hiszpanii z południowoeuropejskiej karaki powstał nowy typ statku – galeon. W zasadzie był to wielki statek handlowy, przystosowany do celów wojennych. Miał nośność 1000 t, długość 40 m, szerokość 10 m a zanurzenie 5 m. Pomimo swej wielkości był bardziej smukły od karaki. Galeon...

spacer

57. Galeon Wojenny

  Na początku XVI w. nie było zasadniczych różnic między żaglowcami wojennymi a handlowymi. Każda karawela, karaka i galeon posiadały do swojej obrony działa, które w czasie wojny były uzupełniane dalszym uzbrojeniem. Od galeonu XVI w. rozpoczęła się specjalizacja statków i ich podział na wojenne i handlowe, który przetrwał...

spacer

56. Galeon Wojenny Hanzy

  W XIV i XV w. Hanza nie miała jeszcze specjalnych okrętów wojennych. Poszczególne miasta hanzeatyckie w czasie wojen uzbrajały swoje kogi i holki zgodnie z potrzebą bronią i żołnierzami. Działa na statkach były umieszczone najpierw tylko w nadbudówce dziobowej i rufowej, a dopiero później na niżej położonym śródokręciu....

spacer

55. Galeon Handlowy XII w.

  GALEON HANDLOWY XVII W. Na upadku Hanzy i klęsce Hiszpanii najbardziej skorzystali Holendrzy, którzy podobnie jak kiedyś Fenicjanie i Wenecjanie posiadali duże zdolności handlowe. Ponieważ szkutnicy i żeglarze holenderscy bardzo dobrze znali się na swoim rzemiośle, w XVII w. Holandia posiadała największą flotę handlową na świecie. Powstał wówczas...

spacer

54. Angielski Galeon Wojenny

  W XVII w. okręt wojenny uważany był za ambasadora i reprezentanta potęgi morskiej swojego państwa. Największym i najładniejszym okrętem XVII w. był angielski „Sovereign of the Seas”, zbudowany na życzenie króla Karola I według projektu Phineasa Petta, głównego konstruktora najpotężniejszej w owym czasie floty wojennej na świecie. Okręt...

spacer

53. Okręty Liniowe

  Przełom XVIII i XIX w. był epoką największego rozkwitu żaglowców. Po 1880 r. jednak światowa flota żaglowców zaczęła szybko zmniejszać się a ich miejsce zajęły statki parowe. Również wojenne okręty żaglowe staczały swoje ostatnie bitwy. Jedna z nich rozegrała się w 1853 r. na Morzu Czarnym pod Synopą...

spacer

52. Korwety Wojenne

  Korwety były w zasadzie mniejszymi fregatami. Miały jednak lżejszą konstrukcję a działa rozmieszczone tylko na górnym odkrytym pokładzie oraz na jednym międzypokładzie, gdzie w sumie było ich 18-30. Ożaglowanie było takie same jak na fregatach. Aby korwety mogły osiągać jak największą prędkość miały na masztach nawet 5 kondygnacji...

spacer

51. Fregaty Handlowe

  Fregaty handlowe zaczęto eksploatować po fleutach i pinasach, które jeszcze przez pewien czas przetrwały razem z nimi. W XVII w. fregaty handlowe żeglowały również z indiamenami, od których odróżniały się głównie bardziej smukłą zanurzoną częścią kadłuba. Były szybkie i występowały również w mniejszych wariantach jako statki do żeglugi...

spacer