Rodzaje statków i łodzi żaglowych

50. Fregaty Wojenne

  Za miejsce powstania okrętów liniowych uważa się Anglię, natomiast fregaty były dziełem Francuzów. W drugiej połowie XVII w. minister Colbert powierzył matematykom i fizykom francuskim zaprojektowanie okrętu, który miałby właściwości fleuty i pinasy. Okręty liniowe były bowiem mało zwrotne, ociężałe i wolne. Od okrętów tych wymagano w pierwszym...

spacer

49. Hiszpańskie Okręty Liniowe

  Hiszpańskie okręty liniowe były w XVII i XVIII w. klasyfikowane w podobny sposób jak jednostki francuskie. Największymi hiszpańskimi okrętami liniowymi były: „Santissima Trinidad” ze 130 działa-mi, „Santa Anna” ze 120 oraz „Principe de Asturias” ze 118 działami. „Santissima Trinidad” — zbudowany w 1778 r. był największym okrętem liniowym...

spacer

48. Francuskie okręty liniowe

  Francuskie okręty liniowe były pod koniec XVII w. podzielone na pięć klas. Okrętami liniowymi pierwszej klasy były i dwa okręty noszące tę samą nazwę „Soleil Royal”. Pierwszy pochodził z 1669 r. a drugi był zbudowany w 1690 r. Według ogólnie przyjętych zasad następca okrętu zniszczonego w walce lub...

spacer

47. Angielskie Okręty Liniowe

  Okręty liniowe były to w zasadzie galeony wojenne XVII w., przeznaczone do walki w szyku liniowym. Okręty te ustawiano w linii jeden za drugim, w związku z czym musiały mieć taką samą prędkość i uzbrojenie, aby mogły sprawnie wykonywać manewry zgodnie z rozkazami przekazywanymi z okrętu flagowego. W...

spacer

46. Indiameny

  Indiameny były to pierwotnie statki holenderskie, później określano tak również angielskie oraz francuskie kolonialne żaglowce handlowe, które w XVIII w. i na początku XIX w. kursowały na liniach wschodnio-i zachodnioindyjskich. W związku z tym rozróżniamy dwa typy tych żaglowców— eastindiameny i westindiameny. Eastindiameny powstały na bazie holenderskich pinas...

spacer

45. Fleuta Handlowa i Wielorybnicza

  W tym czasie gdy pinasa była pewną odmianą galeonu, fleuta przedstawiała nowy typ statku. Pierwszy jej egzemplarz zbudowano w holenderskim porcie Horn w 1595 r., jednak bardzo szybko nowy wzór upowszechnił się w innych państwach. Fleuta dotarła również do rejonu Morza Śródziemnego. Po kodze był to drugi przypadek,...

spacer

44. Pinasa

  Wokół pinasy, której nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pinia (sosna), oznaczającego gatunek drzewa, z którego statek był zbudowany, krąży wiele zagadek. Oprócz pinasy bardzo popularną była również pinka, która jest czasami mylona z pinasą. Pinka był to mały żaglowiec, używany w okresie od XV do XVII w., z...

spacer

43. Holenderski Galeon Wojenny

  Gdy Oliver Cromwell w 1651 r. wydał w celu poparcia angielskiej floty handlowej tzw. „Akty nawigacyjne”, fakt ten najbardziej uderzył w Holandię. Już w 1652 r. wybuchła pierwsza angielsko-holenderska wojna morska, trwająca dwa lata. Druga wojna ciągnęła się od 1664 do 1667 r. W jej trakcie po raz...

spacer

42. Karawela Północnoeuropejska

  Portugalski typ karaweli rozpowszechnił się pod koniec XV w. również w Europie Północnej. W 1459 r. rozpoczęto w holenderskim Hornie pod kierownictwem bretońskiego mistrza Juliana budować pierwsze statki z poszyciem stykowym czyli tzw. karawelowym. Ten typ poszycia rozpowszechnił się w całym rejonie, gdzie stosowano tradycyjne poszycie klinkierowe (zakładkowe)....

spacer

41. Galera Północnoeuropejska

  Wpływy śródziemnomorskie na żeglugę północnoeuropejską przejawiały się nie tylko przez wprowadzanie statków z kilkoma masztami i poszyciem karawelowym, ale również poprzez zastosowanie okrętów wiosłowo-żaglowych, czyli galer. Skutkiem tego znów doszło do podziału statków na handlowe i wojenne. Symptomem tej przemiany był holk, który w następnych latach coraz bardziej...

spacer