r-architecture-2gDwlIim3Uw-unsplash

Czym jest archeologia komercyjna?

Branża budowlana coraz częściej korzysta z usług archeologii komercyjnej. Kiedy istnieje podejrzenie obecności stanowisk archeologicznych na terenie planowanej inwestycji, konieczne jest podjęcie działań badawczych. Mogą to być miejsca, gdzie odnalezione zostały ślady działalności ludzkiej, bądź odkrycia obiektów, które mogą mieć wartość historyczną. Nawet w przypadku planowanej budowy domu czy siedziby firmy, konieczne jest przeprowadzenie badań archeologicznych. W takich sytuacjach wojewódzki konserwator zabytków określa rodzaj i zakres niezbędnych badań, a zadaniem inwestora jest znalezienie specjalistycznej firmy do ich przeprowadzenia.

Typowe badania archeologiczne obejmują analizy wyprzedzające, przeprowadzane przed rozpoczęciem prac budowlanych, badania ratownicze, które są konieczne w przypadku odkrycia artefaktów w trakcie prac, oraz nadzory, które umożliwiają równoczesne prowadzenie prac archeologicznych i budowlanych. Ostatni rodzaj badań minimalizuje zakłócenia w procesie budowy, umożliwiając elastyczne reagowanie na napotykane trudności. W ramach oferowanych przez  IDEATORIUM usług, istnieje możliwość skorzystania z różnorodnych badań archeologicznych. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie – https://ideatorium.com.pl/archeolog-gdansk . Procedury badawcze stosowane przez archeologów na terenie inwestycji są zróżnicowane i obejmują kilka różnych metod. Choć istnienie stanowisk archeologicznych na obszarze działki może budzić zdziwienie, zazwyczaj są one ukryte pod warstwą humusu. Jedną z metod jest usunięcie tej warstwy, a następnie opisanie, skatalogowanie i sfotografowanie odnalezionych artefaktów. W przypadku cennych znalezisk, archeolog zajmuje się ich konserwacją i przeniesieniem do odpowiedniej placówki badawczej. Po zakończeniu prac, teren stanowiska archeologicznego jest ponownie zasypywany, a archeolog sporządza szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych wykopów.

Warto również wspomnieć o metodach nieinwazyjnych, które wykorzystują specjalistyczne narzędzia. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod można znaleźć w zakładkach na naszej stronie internetowej.

spacer

Odpowiedz