11 laserowe ciecie_800x533

Czym są maszyny CNC?

Usługi CNC wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu i pozwalają na dokładne wytworzenie poszczególnych elementów. Skrót CNC czyli Computer Numerical Control wywodzi się z języka angielskiego, a po polsku oznacza komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych.

Czym są maszyny CNC?

Urządzenia sterowane numerycznie są technologią, która stosowana jest do usprawnienia produkcji poszczególnych elementów oraz ułatwienia ich obróbki. Nowoczesne modele maszyn pozwalają prototypować projekty, co jest plusem dla produkcji seryjnej. Najczęściej maszyny sterowane numerycznie to frezarki, tokarki, szlifierki oraz wycinarki.

Zastosowanie maszyn CNC

Maszyny CNC stosowane są w przemyśle ciężkim, kolejowym oraz samochodowym, a także transporcie wewnętrznym. Maszyny numeryczne używane są do wycinania elementów z tworzyw sztucznych, drewna, metalu oraz szkła, a także do dokładnej obróbki wytworzonych produktów.

Działanie maszyn CNC

Maszyny sterowane numerycznie wyposażone są w mikrokomputer, który umożliwia dokładne zaplanowanie pracy oraz precyzyjne wyprodukowanie danego elementu. Maszyna CNC obsługiwana jest przez operatora, który ma doświadczenie oraz wiedzę, która potwierdzona jest certyfikatami oraz innymi dokumentami.

Sterowanie maszyn CNC

Sterowanie obrabiarek CNC może być wykonywane na trzy sposoby, którymi są:
– sterowanie punktowe – umożliwia ustawienie narzędzia w dokładnym punkcie względem obrabianego przedmiotu. Układ ten jest prosty i ma swoje zastosowanie w wierceniu, przebijaniu oraz wytaczaniu,
– sterowanie odcinkowe – sterowanie to umożliwia zaprogramowanie narzędzia, tak by poruszało się po wyznaczonym torze z konkretną prędkością. Sterowanie to najczęściej stosowane jest podczas różnego rodzaju frezowaniu, a odcinki toru, po którym porusza się narzędzie muszą leżeć równolegle do osi współrzędnych w danej płaszczyźnie,
– sterowanie kształtowe – jest to najbardziej zaawansowane sterowanie umożliwiające wytworzenie skomplikowanych i złożonych kształtów. Sterowanie kształtowe ma bardzo szeroki wachlarz ruchów i jest wielopłaszczyznowe. Sterowanie to pozwala wykonać bryłę w wymiarze 2D, 2 1/2D oraz 3D.

Wady i zalety obróbki CNC

Obróbka skrawaniem CNC jest najnowocześniejszą metodą, która umożliwia obniżenie kosztów produkcji, a także zwiększenie efektywności pracy. Główną zaletą obróbki CNC jest precyzyjność wykonywanych elementach oraz możliwość powtarzalności i identycznego wytworzenia poszczególnych elementów. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu oraz materiałów przeznaczonych na wytworzenie elementów, a także możliwość wykonania wysokiej jakości krawędzi.
Do wad obróbki metodą CNC zaliczyć można konieczność sporządzenia specjalnego projektu opartego na oprogramowaniu CAD, co generuje dość duże koszty.

Frezowanie CNC co to jest? Frezowanie CNC Cena

spacer

Odpowiedz