lake-3178889_960_720

Dorosłe korniki i ich wpływ na sosny

Korniki atakują i zabijają sosny – są stosunkowo powszechnymi szkodnikami lasów sosnowych. Żerowanie dorosłych i larw korników sosnowych równomiernie opasuje drzewo (np. zakłóca transport wody i składników odżywczych w górę i w dół) i szybko je uśmierca. Korniki żyją pod korą. Dorosłe osobniki atakują nowe drzewa przeżuwając zewnętrzną korę, pozostawiając w korze małe okrągłe otwory, które mogą wydzielać żywicę sosnową.

Dorosłe korniki tworzą tunele lub chodniki pod korą, w których łączą się i składają jaja. Larwy wylęgają się z chodników jaj i tworzą nowe tunele, żerując na wewnętrznej korze drzewa. Kiedy larwy w końcu rozwiną się w postaci dorosłe, wywierają dziurę w drzewie i lecą do innego. Cykl życia tych chrząszczy może trwać zaledwie 21 dni w miesiącach letnich. Aktywność jaką wykazuje kornik owad zwykle ustaje, gdy temperatura spada.

W lasach sosnowych zwykle występuje kilka gatunków korników sosnowych

Kornik południowy (Dendroctonus frontalis) jest niezwykle niszczycielskim szkodnikiem, który atakuje tysiące sosen na jednym obszarze. Różne gatunki chrząszczy sosnowych występują w Polsce, ale rzadko atakują zdrowe drzewa i generalnie atakują tylko rozproszone drzewa lub małe grupy drzew. Wiadomo, że korniki sosnowe występują w wielu miejscach i prawdopodobnie są najczęstszą przyczyną uszkodzeń drzew. Jest też jedna odmiana, która jest najmniej agresywnym z wielu gatunków i często atakuje drzewa, które zostały już zaatakowane przez inne korniki. Sosny mogą przetrwać inwazję tego szkodnika, jeśli jest to jedyny obecny gatunek.

Sosny, które są wyschnięte lub osłabione, są najbardziej narażone na atak kornika. Wiadomo, że tylko kornik południowy atakuje zdrowe drzewa. Susza, powodzie, choroby lub szkody spowodowane ogniem, wyładowaniami atmosferycznymi, gradem, wiatrem, działalnością człowieka i innymi źródłami mogą spowodować, że drzewo będzie podatne na inwazję. Na przykład aktywność kornika sosnowego staje się znacznie bardziej wyraźna w okresach silnej suszy. Na terenach mieszkalnych prace budowlane mogą obciążać istniejące sosny i stwarzać możliwości zarażenia przez korniki sosnowe. Uszkodzenia mogą wynikać też z:

-zagęszczania gleby,
-zmian nachylenia powierzchni,
-uszkodzenia kory przez pojazdy lub ciężki sprzęt.

Uratowanie drzewa zaatakowanego przez korniki sosny jest prawie niemożliwe, więc zapobieganie atakom jest niezwykle ważne.

Zapoznaj się z oznakami ataku

Zarażenie kornikiem sosnowym jest widoczne na kilka sposobów. Ponieważ drzewa zwykle giną bardzo szybko po kolonizacji, zidentyfikowanie infekcji może nie pomóc w uratowaniu dotkniętego inwazją drzewa. Jednak wczesne złapanie inwazji może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych szkodników na inne drzewa w okolicy. Czerwono-brązowy pył na szczelinach w korze lub wokół podstawy drzewa to najprostszy sygnał, że coś jest nie tak. Pył ten jest wynikiem przebicia się dorosłych chrząszczy przez zewnętrzną korę drzewa i wtedy wiadomo, że trzeba podjąć odpowiednie działania.

spacer

Odpowiedz