endobariatric-endohospital-P5XJp-XMIjM-unsplash

Fala uderzeniowa Kraków

 

Ból biodra jest częstym problemem, który może wynikać ze zużycia ruchu. Dotyka on głównie sportowców, ale może wystąpić również u osób prowadzących siedzący tryb życia. Biodro jest jednym z najważniejszych stawów nośnych ciała, który przenosi ponad 60% obciążenia przy maksymalnym wysiłku podczas stania na jednej nodze.

Terapia falą uderzeniową na ból biodra

Ten artykuł omawia różne metody leczenia bólu biodra, koncentrując się na niedawno wprowadzonej terapii falą uderzeniową opartej na Extracorporeal Shock Wave Therapy https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/dla-pacjenta/ (ESWT).

W niniejszym artykule przedstawiamy nasze doświadczenia w stosowaniu ESWT u pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego

z bólem biodra. W tym momencie ESWT nie jest szeroko stosowana w Polsce, a jedyne urządzenie do terapii falą uderzeniową jest dostępne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Seria przypadków 15 pacjentów leczonych terapią falą uderzeniową z powodu zapalenia kaletki maziowej i tendinopatii wokół biodra zakończyła się sukcesem, ze znaczącą poprawą we wszystkich przypadkach, łącznie ze zmniejszeniem grubości ścięgna, tkliwości przy palpacji i zakresu ruchu.

Rola terapii falą uderzeniową w obluzowaniu się mocowania artroplastyki pozostaje niejasna. Z jednej strony fale uderzeniowe mogą zmniejszyć mikroruchy podczas dynamicznej kompresji, co może prowadzić do bardziej stabilnego pozycjonowania implantu; z drugiej strony fale uderzeniowe mogą wywoływać ekranowanie naprężeń, co byłoby niekorzystne dla siły mocowania.

Celem było zbadanie, czy fale uderzeniowe nie miało żadnego wpływu na siłę umocowania H.A.R.T (Hart-cup).

Do badania włączono dwadzieścia grup z falą uderzeniową (n = 20) i trzydzieści grup kontrolnych. Gęstość kości, mierzona za pomocą tomografii komputerowej w połowie długości kości udowej i na poziomie śródszpikowym, była podobna w grupach z falą uderzeniową i kontrolnych: odpowiednio 1,15 ± 0,20 g/cm i 1,14 ± 0,17 g/cm (p = ns).

Średnie obciążenie do zniszczenia było znacząco wyższe w grupie fali uderzeniowej niż w grupie kontrolnej: 52 ± 24 N vs 34 ± 14N, odpowiednio (p = .005). Nie stwierdzono jednak istotnej różnicy między grupami lub interakcją w stosunku utraty energii do obciążenia szczytowego między falą uderzeniową i grupy kontrolne.

Terapia falą uderzeniową może być skuteczną metodą leczenia zwyrodnieniowego zapalenia stawu kolanowego. Fala uderzeniowa nie ma jednak żadnego wpływu na miejscową osteoporozę lub pogorszenie gęstości kości w stawach leczonych falą uderzeniową. Niska energia fali uderzeniowej może poprawić słabą jakość kości, ale może również zmniejszyć efekt fali uderzeniowej.

Celem tego badania była ocena zmian morfologicznych w więzadle krzyżowym przednim (ACL) w odniesieniu do zastosowania fali uderzeniowej i jej wpływu na wybrane parametry biochemiczne w surowicy krwi przy rekonstrukcji ACL.

https://g3ino.edu.pl/

spacer

Odpowiedz