java_and_constitution

Fregaty wojenne i handlowe

FREGATY WOJENNE XVII-XIX W.

Za miejsce powstania okrętów liniowych uważa się Anglię, natomiast fregaty były dziełem Francuzów. W drugiej połowie XVII w. minister Colbert powierzył matematykom i fizykom francuskim zaprojektowanie okrętu, który miałby właściwości fleuty i pinasy. Okręty liniowe były bowiem mało zwrotne, ociężałe i wolne. Od okrętów tych wymagano w pierwszym rzędzie, aby pod pełnymi żaglami nie miały większych przechyłów bocznych niż 7° i zdolne były żeglować przy każdym kierunku wiatru.

Dlatego wynikła konieczność budowy okrętów szybszych, o większych zdolnościach manewrowych. Okrętami tymi zostały właśnie fregaty. Pod koniec XVII w. posiadały na jednym pokładzie 20-40 dział, ale w XVIII w. ich liczba zwiększyła się do 40-60, w tym celu przybył drugi pokład działowy i równocześnie zniknęły obydwie nadbudówki. Pierwsze typy fregat służyły jako okręty zwiadowcze do celów ochrony i kontroli linii żeglugowych. Później fregaty spełniały rolę okrętów eskortowych w konwojach statków handlowych a także miały za zadanie ochronę linii żeglugowych i okrętów liniowych.

Fregaty XIX w. dały początek współczesnym krążownikom. Odznaczały się eleganckim kształtem zanurzonej części kadłuba, niskimi burtami i stosunkowo małą wypornością. Ze względu na to, że były mniejsze niż okręty liniowe, miały również lżejszą konstrukcję. Ich burty łatwiej podlegały uszkodzeniom w walce i dlatego nie mogły być ustawiane razem z ciężkimi okrętami liniowymi. Zadaniem fregaty w walce było dobijanie uszkodzonych okrętów przeciwnika lub pomaganie własnym uszkodzonym jednostkom, które nie były zdolne do manewrów.

ccf20141111_00077

Ożaglowanie fregat było standardowe: na trzech masztach 3 lub 4 żagle rejowe, bezanżagiel na stermaszcie, na bukszprycie jeden lub dwa żagle rejowe, a później żagle sztakslowe. Fregaty rozpowszechniły się we flotach wszystkich państw europejskich i w Ameryce a w Lubece budowę pierwszych rozpoczęto już pod koniec XVII w. Fregata „Fryderyk Wilhelm” zbudowana została dla celów obrony portu Emden przed okrętami francuskimi a sama brała udział w walce nawet przy Wyspach Zielonego Przylądka. Miała bogato zdobioną nadbudówkę rufową z wielką tarczą, przedstawiającą postać Fryderyka Wilhelma na białym koniu.

FREGATY HANDLOWE

Fregaty handlowe zaczęto eksploatować po fleutach i pinasach, które jeszcze przez pewien czas przetrwały razem z nimi. W XVII w. fregaty handlowe żeglowały również z indiamenami, od których odróżniały się głównie bardziej smukłą zanurzoną częścią kadłuba. Były szybkie i występowały również w mniejszych wariantach jako statki do żeglugi na krótkich trasach. Fredrik H. af Chapman w „Architectura Navalis Mercatoria”, klasycznym dziele o statkach XVII i XVIII w., charakteryzuje fregaty handlowe zagiętą dziobnicą z galionem i rufą z pawężą, czyli ściętą, tylną częścią kadłuba. Champan w XVIII w. nie dokonywał podziału statków według rodzaju ożaglowania, jak to się robi dzisiaj, gdy fregata jest identyczna z pełnorejowcem, ale według kształtu dziobu i rufy.

Fregaty handlowe XVIII w. były podobne do fregat wojennych, jednak miały niewspółmiernie słabsze uzbrojenie. Np. fregata „Bounty”, która przeszła do historii z powodu buntu załogi przeciw okrutnemu postępowaniu kapitana Williama Bligha, miała 4 większe i 10 mniejszych dział. „Bounty” była przebudowana z małego statku handlowego „Bethia” i posiadała koło sterowe — w owym czasie będące jeszcze nowością. Buntownicy z Christianem Fletcherem na czele, w 1789 r. wysadzili kapitana Bligha i jego 18 towarzyszy, z najniezbędniejszymi zasobami żywności na pełnym morzu przy Wyspach Fidżi, na 7 m długości łódź ratunkową, której wolna burta wynosiła tylko 15 cm.

ccf20141111_00078

Na szczęście morze było spokojne, ale równocześnie nieznajome i osamotnionym oraz głodnym żeglarzom odbierało ostatnie siły. Po 42 dniach żeglugi i przebyciu 3618 mil, przybili szczęśliwie do brzegów wyspy Timor. Był to swoistego rodzaju wyczyn, który kapitana Bligha postawił w rzędzie największych żeglarzy. Część buntowników, którzy wrócili na Tahiti, gdzie „Bounty” zawinął jeszcze pod dowództwem kapitana Bligha, została później aresztowana i stracona.

Reszta załogi odpłynęła na „Bounty” na wyspę Pitcairn, i na długo słuch o nich zaginął. Dopiero w 1808 r. na ich ślad trafili łowcy wielorybów, ale na wyspie w tym czasie żyli już tylko potomkowie buntowników. O buncie na „Bounty” nakręcono filmy i w związku z tym zbudowano kilka replik statku. Kopia zbudowana w latach sześćdziesiątych, która odbyła kilka rejsów do portów Ameryki Północnej i Europy, znajduje się dzisiaj na Florydzie jako statek-muzeum. Ostatnia replika „Bounty” z 1979 roku zbudowana została na Nowej Zelandii.

AMERYKAŃSKIE FREGATY WOJENNE XIX W.

Dwadzieścia lat po proklamacji niepodległości Stanów Zjednoczonych AP, z floty wojennej, utworzonej przez prezydenta Waszyngtona, nie pozostała żadna jednostka. Dopiero w 1797 r. zwodowane zostały pierwsze trzy fregaty nowej floty wojennej Stanów Zjednoczonych: „Constellation”, „United States” i „Constitution”. Ostatnia z nich, do dzisiaj wykazywana w stanie floty wojennej, jest najstarszym okrętem wojennym świata. „Constitution”, popularnie nazywana „OId Ironsides”, na swym koncie ma 40 zwycięstw, rozpoczętych w walkach z piratami północnoafrykańskimi, którzy ciągle zagrażali bezpie-czeństwu amerykańskich statków handlowych.

Właściwie potrzeba likwidacji piractwa była pierwszym impulsem do budowy „Constitution”. Okręt niszcząc bazy piratów berberyjskich a przede wszystkim bazę w Trypolisie spędził od 1803 r. kilka lat na Morzu Śródziemnym. Najbardziej doceniane są jednak zwycięstwa w walkach z angielskimi fregatami i okrętami liniowymi. Amerykańskie fregaty XIX w. były to jednostki bardzo zwrotne, szybkie i to nie tylko dzięki sztuce marynarskiej i odwadze załóg, ale głównie dzięki wielkiej wiedzy szkutniczej swoich budowniczych. Okręty te miały długie, smukłe kadłuby a stosunek długości do szerokości wynosił 4,6 : 1. „Constitution” osiągała prędkość 13,5 węzła. Na trzech masztach i bukszprycie znajdowało się łącznie 13 żagli rejowych i kilka sztaksli.

ccf20141111_0008533

Okręt zbudowany został z białego amerykańskiego dębu, który uważany jest za jedno z najtwardszych drzew świata. Angielskie kule nie potrafiły uszkodzić burt, nawet z niewielkiej odległości. Pojedynki „Constitution” z angielskimi fregatami „Guerriere” i „Java” w 1812 r., stały się częstym tematem malarzy-marynistów XIX w. Po zakończeniu walk z Anglią „Constitution” przeszła kapitalny remont i w latach dwudziestych XIX w. została okrętem flagowym floty amerykańskiej na Morzu Śródziemnym. Od 1860 r. spełniała rolę okrętu szkolnego, w 1877 r. została transportowcem a w końcu hulkiem dla załóg okrętów wojennych.

W latach dwudziestych XX w. została zrekonstruowana i w pierwotnej postaci powróciła do służby. Na dowód tego w 1931 r. fregata wyruszyła pod banderą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w trzyletni rejs, podczas którego zawinęła do 90 portów amerykańskich. „Constitution” w końcu wróciła do Bostonu, z którego wypłynęła przed 137 laty i w porcie tym pełni do dzisiaj honorową służbę.

KORWETY WOJENNE XVIII-XIX W.

Korwety były w zasadzie mniejszymi fregatami. Miały jednak lżejszą konstrukcję a działa rozmieszczone tylko na górnym odkrytym pokładzie oraz na jednym międzypokładzie, gdzie w sumie było ich 18-30. Ożaglowanie było takie same jak na fregatach. Aby korwety mogły osiągać jak największą prędkość miały na masztach nawet 5 kondygnacji żagli, jak na przykład amerykańska korweta „General Pike”. We flotach wojennych przeznaczone były do celów rozeznania i łączności na szlakach komunikacyjnych. Bardziej jednak zasłynęły jako statki biorące udział w podróżach odkrywczych i poprawianiu map morskich świata. Na korwetach pod koniec XVIII i na początku XIX w. James Cook, Jean de La Pórouse, Iwan Kruzensztern i inni żeglarze odbyli kilka wielkich podróży. Na 368-tonowej korwecie „Endeavour” w 1768 r. Cook wypłynął w swoją pierwszą podróż odkrywczą.

„Endeavour” była pierwotnie statkiem do transportu węgla i nazywała się „Earl of Pembroke”. Cook nakazał nie tylko przemianować statek, ale również uzbroić. Statek otrzymał 10 dział 4-funtowych i 12 falkonetów. „Endeavour” zasłynęła również tym, że była pierwszym statkiem, na którym zainstalowano urządzenie do odsalania wody morskiej. Replika „Endeavour” znajduje się dzisiaj w Sea World, 75 km na południe od Brisbane, na wschodnim wybrzeżu Australii, które Cook opłynął jako pierwszy.

ccf20141111_00079u

Francuski żeglarz La Pórouse otrzymał za zadanie uzupełnienie wiadomości, które przyniosły podróże Cooka. Jego ekspedycja wypłynęła w 1785 r. na statkach „Boussole” i „Astrolabe”. Statki te jednak nigdy nie powróciły. Nikt nie wiedział gdzie i w jaki sposób zaginęły. Ostatnia wiadomość o nich pochodziła z Australii z roku 1788.

FREGATY WIELOMASZTOWE

Dla wielomasztowych szkunerów, barków i pełnorejowców na początku XX w. została przyjęta nazwa windjammery. Angielskie wyrażenie „to jam” znaczy „wtłoczyć”, „wepchnąć”. W wolnym tłumaczeniu wyrażenie to oznacza wielkie żaglowce epoki pokliprowej pchane wiatrem i przeznaczone głównie do przewozu ładunków masowych z jednego kontynentu na drugi. Pełnorejowce jako windjammery były praktycznie tylko czteromasztowe, bowiem trzy maszty miały fregaty klasyczne, a pięć masztów miał tylko jedyny żaglowiec — „Preussen”, największy pełnorejowiec świata i statek flagowy armatora Laeisza, właściciela firmy „Flying P — Lines”.

ccf20141111_00093

Fregaty wielomasztowe miały stalową konstrukcję kadłuba, masztów, stalowe liny takielunku, co najmniej 5 żagli rejowych na każdym maszcie, windy parowe do stawiania żagli oraz niezbyt liczne załogi. Marynarze nie obsługiwali wszystkich masztów równocześnie, lecz przechodzili kolejno z masztu na maszt. „Preussen” o nośności około 8000 t i długości ponad 130 m należał do grona największych olbrzymów żaglowych, jak „Thomas W. Lawson”, „R. C. Rickmers”, „France” lub „Potosi”. Takielunek „Preussena” był złożony z 48 żagli — z czego 30 wielkich żagli rejowych znajdowało się w sześciu kondygnacjach. Powierzchnia ożaglowania wynosiła 5560 m’, długość wszystkich lin — 42 km. Windy pokładowe, jak również maszyna sterowa i pompy balastowe posiadały napęd parowy. Top grotmasztu znajdował się 57 m nad pokładem a długość grotrei wynosiła 31,2 m.

Fregatą czteromasztową był również „Peter Rickmers” (2936 BRT), jeden z najszybszych i najładniejszych żaglowców. wszechczasów. Był on w służbie od 1889 r. prawie 20 lat, dopóki nie zatonął w 1908 r. podczas sztormu w czasie podróży z Nowego Jorku do Rangunu. Na każdym maszcie niósł siedem kondygnacji żagli. Czteromasztowa fregata „Falls of Clyde”, która większość swoich rejsów odbywała pomiędzy wybrzeżem Stanów Zjednoczonych i Wyspami Hawajskimi, jest od 1968 r. zakotwiczona w Honolulu jako cenny eksponat miejscowego Bishop Museum.

spacer

Jeden komentarz do wpisu “Fregaty wojenne i handlowe

  1. Lohman Maciej

    Witam, chcemy w korytarzu naszego hotelu w Gdyni wstawić jakiś ciekawy akcent morski. Statki na waszej stronie są chyba tym czego szukamy 🙂 Uzgodnię to z naszym zarządcą nieruchomości http://www.nieruchomosci.mawen.pl i odezwę się do Państwa wkrótce.

Odpowiedz