Przechwytywanie

Jak wymiana wodomierzy może zwiększyć dochody z mediów?

Kompleksowy projekt wymiany wodomierza nie tylko przynosi korzyści systemowi dystrybucji wody, zapewniając bardziej wydajną pracę, ale pozwala gminie utrzymać najniższe możliwe stawki za wodę dla klientów. Ogólnie rzecz biorąc, projekty wymiany inteligentnych wodomierzy może zapewnić wiele zalet.

Co dają nowe wodomierze?

  1. Dokładniejsze dane o zużyciu wody: nowsze wodomierze mogą dostarczać dane o zużyciu wody w czasie rzeczywistym zarówno przedsiębiorstwu, jak i klientom.

  2. Dokładniejszy proces rozliczania: twarda woda, zanieczyszczenia, wiek i pogorszenie jakości mogą z czasem zmniejszyć dokładność mierników analogowych, prowadząc do niższych pomiarów i możliwości wykorzystania wody nierozliczonej. Dzięki dokładniejszym odczytom liczników gminy mogą dokładniej wystawiać rachunki.

  3. Zwiększone dochody: zmniejszenie ilości nierozliczonej wody dzięki lepszej dystrybucji i dokładniejszym odczytom liczników może zwiększyć dochody z mediów.

  4. Mniejsze zużycie: dane o zużyciu wody w czasie rzeczywistym mogą zapewnić bardziej proaktywną obsługę w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów i wycieków.

Gospodarka wodna może przynieść wiele korzyści władzom i lokalnym. Niektóre z tych korzyści obejmują niższe koszty wody i kanalizacji. Urządzenia do oszczędzania wody o niskim przepływie zmniejszają zużycie wody i koszty, a także koszty kanalizacji.

Sterowanie nawadnianiem w oparciu o warunki pogodowe – ten rodzaj systemu sterowania oszczędza zużycie wody i koszty, szczególnie w gorące letnie miesiące. Zmniejszone zużycie energii – bo urządzenia o niskim przepływie wody zmniejszają ilość zużywanej ciepłej wody, co z kolei zmniejsza ilość energii zużywanej do podgrzewania wody.

Redukcja nierozliczonej wody? Wymiana wodomierzy starych, niedokładnych i rurociągów dystrybucyjnych może skutkować zwiększonymi dochodami dla okręgu wodociągowego. Zużycie energii na oczyszczalniach ścieków? Oczyszczalnie ścieków są jednymi z największych użytkowników energii w mieście. Modernizacja instalacji i optymalizacja napowietrzania mogą znacznie zmniejszyć zużycie energii i zaoszczędzić pieniądze.

Dlatego właśnie lokalne gminy w całym kraju są w trakcie zastępowania analogowych wodomierzy bezprzewodowymi, zautomatyzowanymi, inteligentnymi wodomierzami i rozpoczynają przejście na nowoczesne rozwiązania. Poprzednie standardowe liczniki analogowe wymagały od załogi fizycznego podchodzenia do licznika i odczytywania zużycia wody.

Zalety inteligentnych wodomierzy

Gminy przechodzą na inteligentne liczniki ze względu na zaawansowane możliwości zarządzania zużyciem wody. Często stare liczniki analogowe są podatne na kradzież i istnieje ryzyko, że zużycie wody jest zaniżone, ponieważ licznik odczytuje niedokładnie. Zasadniczo oznacza to, że gminy mogą utknąć w problemach, płacąc za wodę, która nie jest rozliczana.

Przejście na inteligentne wodomierze zapewnia dokładniejszy proces rozliczania, co z kolei może zwiększyć przychody z mediów. Inteligentne wodomierze mogą również obniżyć koszty pracy dzięki zautomatyzowanemu procesowi odczytu wodomierza.

spacer

Odpowiedz