kelly-sikkema-Oz_J_FXKvIs-unsplash

Jak zaadresować list?

 

Jak zaadresować list prawidłowo? To pytanie bardzo często pada w okienku na poczcie. Coraz więcej bowiem osób odchodzi od wysyłania tradycyjnych listów, gdyż wszelkie komunikatory internetowe sprawiają, że można wiele danych przekazać w ten właśnie szybki sposób. Warto jednak od czasu do czasy wysłać bliskim kartkę. W sprawach urzędowych przyjęto komunikację listowną, dlatego też warto wiedzieć, jak zaadresować list, by mieć pewność, że trafi on do adresata.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim warto podkreślić, iż list powinien być zaadresowany czytelnie, zgodnie z prawdą, dzięki temu na pewno trafi on do odbiorcy. Muszą na nim znaleźć się podstawowe dane zarówno odbiorcy listu, jak i adresata, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie on przyjęty przez osoby pracujące w placówce pocztowej, co jest równoznaczne z tym, iż jego wysłanie będzie niemożliwe.

Warto więc zapoznać się z poniższymi wskazówkami, by wiedzieć, co powinno znaleźć się na kopercie i jak wszystkie dane muszą być na niej rozmieszczone.

Podziel list na strefy

Można podzielić swój list na kilka stref, by ułatwić umieszczenie na nim podstawowych danych. Dzięki temu nadawca nie zapomni o niczym, a całość będzie czytelna dla pracowników poczty. Adresowanie listu warto więc zacząć od lewego górnego rogu, w którym powinno umieścić się dane nadawcy. To w tym miejscu należy wpisać więc imię, nazwisko, adres korespondencyjny osoby, która list wysyła (ulicę, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy i miejscowość). Następnie w prawym górnym rogu należy zostawić puste miejsce, gdyż to tu zostanie przyklejony przez pracownika poczty znaczek i przybita pieczątką z datą (oznacza ona dzień, w którym list został nadany na poczcie). Niżej, czyli w prawym dolnym rogu powinno się umieścić dane odbiorcy (podobne, jak dane adresata). Jest to miejsce, w którym należy więc wpisać nazwę firmy, imię i nazwisko osoby, do której adresowany jest list, ulicę wraz z numerem domu, numerem bloku i mieszkania, kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości.

Co jeszcze może znaleźć się na kopercie?

Ostatnio stało się bardzo popularne umieszczanie dopisków na kopercie. Znajdują się one pod adresem odbiorcy. Gdy list skierowany jest do urzędu lub do firmy, taka informacja znacznie przyspiesza jego dotarcie do konkretnej osoby. Adresując list warto pamiętać o tym, by wszystkie dane były czytelne. Nie zaleca się adresowania listów przy pomocy ścieralnych długopisów lub ołówków. Nie zaleca się także stosowania na kopertach korektorów oraz skreślania nieprawidłowych informacji. Może to bowiem wprowadzić pracowników poczty w błąd, co będzie skutkować niedoręczaniem listu do adresata.

Polecamy:
Jak wybrać dobre opony?

spacer

Odpowiedz