pola

Kodeks polarny – jakie normy spełniać muszą statki przed przeglądem przejściowym?

Wszyscy zwolennicy morskich podróży z pewnością wiedzą już, że wraz z początkiem roku 2017 weszły w życie nowe ustawy dotyczące wymagań technicznych, jakie musi spełniać każdy statek przed przeglądem przejściowym. Tzw. kodeks polarny reguluje żeglugę w rejonach Bieguna, ze względu na znaczne ocieplenie się klimatu w tamtych okolicach.

Kodeks polarny to nie regulacja wewnętrzna poszczególnych państw- nie stanowi to także międzynarodowej umowy, której obowiązywanie zależy od procesów ratyfikacyjnych. Czym jest zatem ten dokument? Można stwierdzić, iż są to pewne wytyczne, jakich należy się trzymać, ale nie na zasadzie dobrowolności- raczej są to wytyczne unormowane prawnie, których nieprzestrzeganie może wiązać się z pewnymi sankcjami, jakie są ustalone w odrębnym spisie dotyczącym tego dokumentu i trzymania się jego ,,zaleceń”. W takim razie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie normy spełniać muszą statki przed przeglądem przejściowym?

Zgodnie z tym, co jest już zawarte w kodeksie polarnym, wszystkie statki zbudowane przed datą wejścia w życie tych restrykcyjnych przepisów, muszą spełniać odpowiednie wymogi po dniu 1 stycznia 2018 r., przed pierwszym przeglądem przejściowym lub przeglądem w celu odnowienia dokumentów, w zależności od tego, który z nich ma miejsce wcześniej. Wymagania te obejmują m.in. obowiązek posiadania tzw. certyfikatu statku polarnego (Polar Ship Certificate) potwierdzającego zdatność statku do żeglugi na wodach polarnych. Drugim obowiązkowym dokumentem jest podręcznik operacyjny wód polarnych statku (Polar Water Operational Manual, PWOM). Jego celem jest właściwe wyposażenie samego statku, a także jego załogi, kapitana, właściciela, a także armatora w wymagane informacje dotyczące sprawności statku oraz możliwości poruszania się po rejonach polarnych. Podręcznik powinien również zawierać spis bądź odwołanie do procedur postępowania w warunkach zwyczajnej eksploatacji statku oraz w przypadku nadzwyczajnego incydentu.

Oczywiście to nie wszystko- istnieją odrębne przepisy dotyczące ochrony środowiska, które są znacznie bardziej rygorystyczne niż te związane z odpowiednią eksploatacją statku i jego wymaganym wyposażeniem. Kodeks zawiera odpowiednie regulacje, jakie związane są z zapobieganiem zanieczyszczeniom ściekami ze statków. Ich zrzut nie jest całkowicie zabroniony, ale dozwolony jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po spełnieniu określonych w Kodeksie wymagań w zakresie minimalnej odległości statku od pokrywy lodowej oraz obecności na statku odpowiednich urządzeń oczyszczania ścieków. Oczywiście wszystko w Kodeksie podzielone jest na odpowiednie kategorie, które Kodeks definiuje pod kątem zdolności żeglugowych na obszarach polarnych. Kategorie A, B i C znacznie różnią się między sobą zwłaszcza pod względem zdolności żeglugi po określonych rejonach. Warto zatem zapoznać się dokładnie z Kodeksem polarnym, który od teraz dostępny jest na stronie internetowej- wystarczy tylko dobrze poszukać i przejrzeć witrynę z nowymi przepisami.

W artykule wykorzystano informacje dotyczące budownictwa zamieszczone na stronie Lecadom.pl – projekty domów z keramzytu

spacer

Odpowiedz