numer_20171028_0186(0)

Łódź faraona Chufu

 

 

Około 2500 r. p.n.e za panowania faraona Sahure, egipskie statki morskie mało różniły się od rzecznych, z których powstały. Pierwszy statek drewniany pojawił się na Nilu około 3300 lat p.n.e. Był zbudowany z krótkich 2-metrowych sykomorowych lub akantowych bali o grubości 9 cm, bowiem w Egipcie nie było innego dostępnego gatunku drewna. Płaskie dno i burty składały się z wielu bali, składanych w podobny sposób, jak cegły przy budowie domu. Poszczególne bale łączone były kołkami drewnianymi i wiązane linami. Statki nie miały stępki, tylnicy i żeber. Również nie było na nich pokładu, miały tylko ławki dla wioślarzy. Były to więc statki otwarte, płytkie i szerokie.

Ponieważ użycie żagla było możliwe jedynie podczas żeglugi pod prąd, nie był on refowany, natomiast w czasie żeglugi z prądem był składany razem z wysokim, dwuramiennym masztem. Wysoki, wąski żagiel był zamocowany do dwóch rei, dolnej i górnej. Sterowanie odbywało się za pomocą 6 wioseł, które były rozmieszczone po trzy z każdej burty. Statki morskie w zasadzie długo zachowywały takie same kształty i konstrukcję jak statki rzeczne.

Aby nie doszło do uszkodzenia statku na grzbietach fal, był on wzmocniony grubą liną, łączącą obydwa podniesione końce. Lina przechodziła przez kilka podpórek wzdłuż całej długości statku w ten sam sposób, jak napina się piłki ciesielskie. Spełniała ona rolę stępki. Sztywność statku podwyższały jeszcze opaski z lin na dziobie i rufie. Za panowania faraona Sahure Egipcjanie około 2550 r. p.n.e. wypłynęli na ośmiu statkach na grabieżczą wyprawę do Fenicji, z której powrócili z bogatym łupem.

Statki te (rys.) miały wiosła i dwuramienny maszt, który składał się razem z żaglem na pokład. Długość tych jednostek wynosiła 20 m a szerokość 6 m. Z okresu około 2500 lat p.n.e. pochodzi również tzw. „słoneczny” statek faraona Cheopsa, najstarszy zachowany drewniany statek świata, którego ponad tysiąc fragmentów zostało odkrytych w 1954 r. w grobowcu pod piramidą Cheopsa. Specjaliści zestawili fragmenty w kształt łodzi kultowej, która jest od 1982 r. wystawiona i według której możemy odtworzyć wygląd statków handlowych tej epoki.

spacer

Odpowiedz