Nawigacja morska

Miary morskie

Mila morska– odległość odpowiadająca jednej minucie kątowej idealnego obwodu ziemi, wynosi 1852,8 metra – 6080 stóp.

Węzeł– jedna mila morska na godzinę czyli 1,852 km/h.

Kabel– odległość równa 1/10 mili morskiej czyli 185,2 metra.

Stopa– jednostka odległości używana do dziś w lotnictwie i żegludze. Wynosi 0,3038 metra i składa się z 12 cali.

Cal- odległość równa 1/12 stopy, czyli 2,54 cm.

Sążeń- odległość równa 1.8288 metra czyli 6 stóp

 

Sążnie i stopy służą do określania głębokości , stopy do określania wysokości. Prędkość na morzu wyznaczamy w węzłach.

Kierunek na morzu to linia prosta przebiegająca przez punkt, w którym znajduje się obserwator i punkt , w jakim statek zmierza, lub punkt obserwacji. Kierunek określany jest przy pomocy kąta, jaki dzieli go od innego kierunku uznanego za kierunek odniesienia. Kierunek na morzu wyznaczamy przy pomocy stopni lub rumbów. Rumb jest to kąt równy 1/32 kąta pełnego.

spacer

Odpowiedz