box-2687634_1280

Pojęcie listu przewozowego i inne kwestie związane z CMR

Międzynarodowy transport drogowy towarów reguluje Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym towarów (CMR) podpisana w Genewie dnia 19 maja 1956 r. CMR ma zastosowanie do każdej umowy jeśli chodzi o zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami drogowymi, w którym miejsce odbioru towaru i miejsce wyznaczone do dostawy, określone w umowie, znajdują się w różnych krajach i przynajmniej jeden jest stroną umowy, to znaczy, państwo, które ratyfikowało CMR.

CMR nie wymaga, aby zarówno kraje wysyłki, jak i przeznaczenia były umawiającymi się stronami – tylko jeden z tych krajów musi być państwem umawiającym się. Konwencja obowiązuje niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa stron – o czym więcej dowiesz się na tej stronie. Konwencja ma również zastosowanie w przypadku, gdy przewóz jest wykonywany przez państwa lub instytucje lub organizacje rządowe.

CMR przewiduje potwierdzenie zawarcia umowy przewozu listem przewozowym, chociaż taki list nie jest niezbędny do wykonania takiej umowy. Ten artykuł opisuje „treść i funkcje listu przewozowego” na podstawie CMR.

Pojęcie listu przewozowego

List przewozowy to dokument dotyczący przewozu drogowego towarów, który deklaruje umowę przewozu i zawiera instrukcje wydane przewoźnikowi oraz potwierdza zawarcie umowy przewozu. Art. 4 CMR stanowi, że zawarcie umowy przewozu jest potwierdzane sporządzeniem listu przewozowego. Niemniej brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która w dalszym ciągu podlega postanowieniom niniejszej Konwencji.

CMR nie wymaga szczególnej formy umowy przewozu. Jednak art. 4 CMR wymaga wystawienia listu przewozowego, który pełni funkcję pokwitowania towaru i dowodu zawarcia umowy przewozu, ale nie pełni roli dokumentu własności.

Format listu przewozowego

Chociaż CMR nie wymaga żadnego konkretnego formatu listu przewozowego, format został opracowany przez Międzynarodową Unię Drogową z myślą o CMR. Podstawowe wymagania dotyczące wzoru listu przewozowego określa art. 5. Zgodnie z art. 5 CMR list przewozowy powinien być sporządzony w trzech oryginalnych egzemplarzach podpisanych przez nadawcę i przewoźnika, podpisy mogą być wydrukowane lub zastąpione pieczęciami nadawcy i przewoźnika, jeżeli zezwala na to prawo kraju, w którym wystawiono list przewozowy, a pierwszy egzemplarz należy przekazać nadawcy, drugi towarzyszy towarowi, a trzeci zostaną zatrzymane przez przewoźnika.

Artykuł 5 akapit drugi stanowi, że nadawca lub przewoźnik ma prawo zażądać wystawienia oddzielnego listu przewozowego dla każdego używanego pojazdu lub dla każdego rodzaju lub partii towarów, gdy towary, które mają być przewożone muszą być ładowane na różne pojazdy lub są różnego rodzaju lub są podzielone na różne partie.

List przewozowy może być wystawiony w więcej niż trzech egzemplarzach. W tym przypadku czwarty i piąty egzemplarz są wręczane bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym.

Zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie zajrzyj tutaj: https://cmr-online.pl/.

spacer

Odpowiedz