building-856444_1280

Prawna strona budowy hali FMCG i innych dużych obiektów

Właściciele obiektów w naturalny sposób chcą ochrony prawnej wszystkich czynności związanych z budową obiektów takich jak hale fmcg. Równie oczywiste jest, że powinni zasięgnąć kompetentnej porady prawnej. Istnieją jednak pewne zasady, które właściciele powinni przestrzegać, aby uniknąć niepotrzebnych pułapek.

Obowiązki prawne

Działania w budownictwie często wiążą się z ryzykiem, zarówno fizycznym, jak i finansowym. Właściciel zazwyczaj stara się przenosić ryzyko na inne strony w miarę możliwości, zawierając z nimi umowy umowne. Takie działanie nie jest jednak pozbawione kosztów i ryzyka. Na przykład wykonawca, któremu przypisano ryzyko, może albo zażądać wyższej ceny kontraktowej, aby zrekompensować wyższe ryzyko, albo skończyć niewykonaniem lub bankructwem jako aktem desperacji. Takich konsekwencji można uniknąć, jeśli właściciel ma rozsądną alokację ryzyka. Kiedy ryzyko jest przydzielone różnym stronom, właściciel musi zrozumieć konsekwencje i jasno je określić. Niekiedy istnieją ustawowe ograniczenia podziału zobowiązań pomiędzy różne grupy, np. zakaz przypisania wykonawcy zaniechania projektowego. Właściciel musi zdać sobie sprawę ze swojej nadrzędnej władzy w negocjacjach, a co za tym idzie obowiązków związanych z tą władzą przy zawieraniu umów umownych.

Łagodzenie konfliktów

Ważne jest, aby właściciel korzystał z doradców prawnych jako doradców w celu łagodzenia konfliktów, zanim się pojawią, zamiast używać konfliktów jako broni przeciwko innym stronom. Jest wystarczająco dużo problemów w projektowaniu i budowie z powodu niepewności, a nie złych intencji. Właściciel powinien uznać bardziej oświecone podejścia do łagodzenia konfliktów, takie jak korzystanie z kontrolowanego przez właściciela ubezpieczenia, które zapewni ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w proces budowlany przed nieprzewidzianymi zagrożeniami, lub korzystanie z arbitrażu, mediacji i innych pozasądowych rozwiązań dla spory między różnymi stronami. Jednak te kompromisowe rozwiązania nie są pozbawione pułapek i powinny być przyjmowane tylko w indywidualnych przypadkach.

Regulacje rządowe

Aby chronić bezpieczeństwo i dobro publiczne, ustawodawcy i różne agencje rządowe okresowo wydają przepisy, które wpływają na proces budowy, działanie budowanych obiektów i ich ostateczne usunięcie. Na przykład kodeksy budowlane ogłaszane przez władze lokalne od bardzo dawna dostarczają wskazówek dotyczących projektowania i praktyk budowlanych. Normy środowiskowe dotyczące zanieczyszczeń i odpadów toksycznych oraz procedury projektowania i eksploatacji elektrowni jądrowych zawsze są dobrym przykładem.

Właściciele muszą zdawać sobie sprawę z wpływu tych przepisów na koszty i czas trwania różnego rodzaju inwestycji budowlanych oraz możliwości prowadzenia sporów sądowych w związku z różnymi sporami. Na przykład właściciele nabywający tereny pod nową budowę mogą ponosić ścisłą odpowiedzialność za wszelkie odpady niebezpieczne już znajdujące się na terenie lub usunięte z terenu. W przypadku projektów na dużą skalę obejmujących nowe technologie, koszty budowy często rosną wraz z niepewnością związaną z takimi ograniczeniami.

spacer

Odpowiedz