Przechwytywanie

Prawnik, adwokat, radca prawny – jak się odnaleźć w tych terminach?

Pojęcia adwokat i radca prawny są często używane zamiennie. Istnieje bardzo niewielka różnica między nimi. Tak samo jak kancelaria radcowska to nie to samo co kancelaria adwokacka.

Co kwalifikuje kogoś jako radcę prawnego?

Prawnik to osoba wykształcona i przeszkolona w zakresie prawa. Jednak radcowie mogą nie praktykować prawa. Często udzielają porad prawnych. Kończąc studia prawnicze – można uważać się za radcę prawnego. Aby wykonywać zawód prawnika w zastępstwie prawnym, student prawa musi zdać egzamin adwokacki. W przeciwnym razie możliwości skorzystania z wykształcenia prawniczego są ograniczone.

Co kwalifikuje kogoś jako adwokata?

Adwokat lub radca prawny jest zwykle skracany do prawnika w codziennej rozmowie. Adwokat to oficjalna nazwa prawnika. Adwokata definiuje się jako praktyka w sądzie, który posiada kwalifikacje prawnicze do ścigania i obrony powództw w tym sądzie na rzecz klientów. Angielskie słowo adwokat ma francuskie pochodzenie i oznacza „osobę działającą w imieniu innej osoby jako agent lub zastępca”. Adwokat faktycznie praktykuje prawo w sądzie, podczas gdy radca prawny może, ale nie musi. Adwokat zdał egzamin adwokacki i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

Chociaż terminy często działają jako synonimy, adwokat jest radcą prawnym, ale radca prawny niekoniecznie jest adwokatem. Dla ogółu społeczeństwa terminy te mogą być używane zamiennie, – ale choć niewielkie rozróżnienie jest znaczące.

Inne wyróżniające warunki w prawie zwyczajowym

W innych systemach prawnych na całym świecie, wprowadza się bardziej szczegółowe rozróżnienia. Tam rozróżniają osoby, które wykonują zawód prawniczy w sądzie, i tych, którzy tego nie robią, używając terminów, takich jak radcy prawni i adwokaci. W innych krajach notariusze różnią się również od prawników.

Radca prawny to prawnik zajmujący się każdą sprawą prawną. Zazwyczaj nie pojawiają się w sądzie, ale przygotowują dokumenty prawne i współpracują bezpośrednio z klientami, udzielając porad prawnych. Tymczasem adwokaci zajmowali się wówczas jedynie sprawami na drodze sądowej.

Z drugiej strony adwokaci są wzywani przez radców prawnych, jeśli ich sprawa wymaga stawiennictwa w sądzie. Adwokat nie pracuje bezpośrednio z klientami, ale otrzymuje skierowania od prawników, którzy są często zatrzymywani przez ich klientów. Adwokat będzie pomagał adwokatowi we wszystkich przygotowaniach sprawy poza sądem. Chociaż nie zawsze tak jest, adwokat to inny termin określający prawnika.

Dodatkowym stosowanym terminem jest nadanie tytułu honorowego. Podobnie jak w przypadku użycia skrótów dr lub doktor, oznacza również tytuł zawodowy. Ten tytuł ten był kiedyś zarezerwowany dla mężczyzn, jako wyraz szacunku dla osób o wysokiej randze społecznej. Niektórzy dodali to do swoich nazwisk bez uzyskania właściwych kwalifikacji. Daje to fałszywe przekonanie o ich zdolności do legalnego wykonywania zawodu prawnika. Dlatego spotykając się z tym terminem, aby być ostrożnym, a nie aroganckim. Dość to zawiłe, ale warto wiedzieć.

spacer

Odpowiedz