video01 (1)

Przepływomierze do kanałów otwartych

Obowiązujące przepisy takie jak ustawa Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska czy różnego rodzaju rozporządzenia Rady Ministrów nakładają na konkretne podmioty obowiązek dokonywana pomiarów przepływu wody pozwalające na przeprowadzenie stosownych rozliczeń. Obecnie stosuje się kilka metod dokonywania pomiaru przepływu cieczy – w warunkach grawitacyjnych czy ciśnieniowych za pomocą specjalnych przepływomierzy ultradźwiękowych, radarowych lub elektromagnetycznych.

Cel dokonywania pomiaru

Pomiar przepływu wody w kanałach otwartych przeprowadzany jest między innymi w celu prognozowania zagrożeń – wyniki badań mogą bowiem umożliwić przewidzenie i zapobieganie suszom czy stanom powodziowym. Pomiary pozwalają także na skuteczne sterowanie zapasami wody w zbiornikach retencyjnych czy kontrolowanie stanu nawodnienia terenów objętych siecią kanałów. Do przeprowadzania stosowanych kontroli bardzo często wykorzystywane są te same urządzenia, które sprawdzają się w przypadku instalacji wodnościekowych.

Rodzaje i zastosowanie przepływomierzy

Najbardziej popularnym rozwiązaniem pozwalającym na zmierzenie przepływu wody w kanałach otwartych są przepływomierze. W większości przypadków dokonują pomiaru i wyświetlają poziom i prędkość przepływu wody w oparciu o ultradźwięki. Tego rodzaju przepływomierze elektromagnetyczne – enko-pomiar.pl/przeplywomierze-elektromagnetyczne,13,3,0 pozwalają na bezkontaktowe dokonanie pomiaru. Są więc rozwiązaniem najbardziej uniwersalnym, które może być stosowane także przy pracy z cieczami agresywnymi czy w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia. Nie inwazyjność przepływomierzy sprawia, że ciśnienie nie ulega obniżeniu. Tego rodzaju urządzenia wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w przemyśle energetycznym, chemicznym czy w gospodarce wodno-ściekowej, jak również do dokonywania pomiarów przepływu cieczy w naturalnych zbiornikach takich jak rzeki.
Wiele przepływomierzy nie tylko dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o temperaturze, prędkości i ilości przepływającej wody, ale także umożliwia przedstawienie tych danych w formie graficznej czy dostosowanie do konkretnych warunków interwału czasu rejestracji.

spacer

Odpowiedz