rodo17

RODO w klubach żeglarskich – co ulega zmianie?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada ścisłą kontrolę nad tym, jak wszystkie organizacje zbierają i przetwarzają dane osobowe w UE i / lub dane osobowe obywateli UE.

Egzekwowanie RODO jest nadzorowane przez organ nadzorujący, Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Gwarantuje, że wszyscy przestrzegają zasad, a prawa osób, których dane dotyczą – osób, których dane są przetwarzane – są właściwie chronione.

Osoby lub firmy, które określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, określane są jako administratorzy danych w ramach RODO, podczas gdy podmiot przetwarzający dane jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w imieniu administratora danych.

Rozporządzenie określa sześć kluczowych zasad dla organizacji przetwarzających dane osobowe osób fizycznych, w tym także dla klubów żeglarskich. Dane są:

  • financial-2860753__340przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście
  • zbierane w określonych, wyraźnych i legalnych celach
  • odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do przetwarzania
  • dokładne i aktualne
  • zachowane tylko tak długo, jak to konieczne
  • przetwarzane w odpowiedni sposób w celu utrzymania bezpieczeństwa

Co powinny robić kluby żeglarskie, aby spełniać wymogi RODO?

Stale ulepszamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które stosują, aby chronić dane muszą być w pełnej zgodności z RODO. Powinny również wspierać członków swoimi własnymi zobowiązaniami dotyczącymi zgodności z wszelkimi danymi.

Oto kilka sposobów na przestrzegania zasad RODO w klubach żeglarskich:

Świadomość i odpowiedzialność

Zobowiązanie całej firmy do przestrzegania RODO. Wszyscy pracujący w klubach żeglarskich
powinni rozumieć, jakie są ich obowiązki i obowiązki firmy.

Rewizja

Powinien zostać przeprowadzony szeroko zakrojony audyt, aby jasno udokumentować, jakie dane jako klub żeglarski przechowujemy, gdzie je przechowujemy, skąd pochodzą dane i dokąd one zmierzają. To pozwala klubom śledzić wszystkie dane i pomaga podejmować właściwe decyzje, jeśli chodzi o zapewnienie, że dane członków są zawsze chronione.

Zasady

Należy zaktualizować politykę prywatności, aby dokładnie zobaczyć, w jaki sposób, dlaczego i gdzie można przetwarzać dane oraz jak długo je przechowywać.

Podstawa i zgoda

Członek wchodzący w klub żeglarski zawiera umowę, która daje uzasadnioną podstawę do przetwarzania danych, zgodnie z wymaganiami RODO. Innymi słowy, aby członek mógł w pełni korzystać z klubu muszą zostać przetworzone niektóre z jego danych.

Jednakże, aby być na bieżąco z pomocnymi wskazówkami, wydarzeniami, interesującymi wiadomościami i ofertami, klub potrzebuje wyraźnej zgody członka. To musi być jasne, gdzie i w jaki sposób można się na to zgodzić, i że w każdej chwili można zrezygnować z tych aktualizacji.

Prawa członka klubu żeglarskiego

W ramach RODO członek ma prawo zobaczyć pełną kopię wszelkich posiadanych przez klub danych na jego temat, a także prawo do żądania ich całkowitego usunięcia z systemu (chociaż klub może być zobowiązani do przechowywania niektórych dokumentów w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych).

Konsultacja merytoryczna tekstu: http://bmsp.com.pl/

spacer

Odpowiedz