boat-4119276_960_720

Rybołówstwo komercyjne a kwestie podatkowe

Specjaliści podatkowi mogą rozwijać swoje umiejętności i prezentować się klientom i potencjalnym klientom jako specjaliści w niektórych branżach lub połączenie obu tych dziedzin. Nigdy nie jest za późno na edukację i dostosowanie się do wymogów podatkowych (i rachunkowych) w niektórych branżach, takich jak połowy komercyjne.

W poniższym artykule omówiono niektóre ogólne zasady i wskazówki podatkowe dla klientów lub potencjalnych klientów w branży rybołówstwa komercyjnego.

Status samozatrudnienia

Rybak jest uważany za samozatrudnionego (a nie pracownika) i musi płacić podatek, jeśli spełnia następujące warunki:

-Otrzymuje część połowu lub dochodu z połowu
-Udział zależy od ilości połowu
-Otrzymuje udział z łodzi z załogą operacyjną zwykle mniejszą niż 10 osób
-Zasadniczo nie otrzymuje pieniędzy z pracy innej niż część połowów lub dochodów

W związku z tym nie ma potrąceń z udziału twojej załogi na podatki. Twoim obowiązkiem jest składanie deklaracji podatkowych i płacenie należnych podatków.

Zgodnie z ustawą o obniżkach podatków i zatrudnieniu, właściciele małych firm i osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają nowe wytyczne, jeśli chodzi o odliczone dochody z działalności kwalifikowanej. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać w renomowanych biurach rachunkowych, jak https://www.biurorachunkowerr.pl/ .

Dochód brutto

Dochód brutto z połowów obejmuje kwoty uzyskane z połowu, pobierania, zbierania, uprawy lub hodowli ryb, skorupiaków, skorupiaków, gąbek, wodorostów lub innych wodnych form życia zwierząt lub warzyw.

Członek załogi lub rufowy może otrzymać część połowu do sprzedania i może otrzymać od właściciela łodzi i inny od nabywcy połowu za gotówkę (i na różne kwoty). Rozważ wykonanie jednej lub obu poniższych czynności, aby zapobiec zapytaniom z urzędu lub poproś kapitana łodzi o sprzedanie całego połowu i przekazanie ci swojej części, oraz poproś otrzymanie czeku jako zapłaty od nabywcy połowu (zamiast gotówki).

Koszty uzyskania przychodów

biuro rachunkowe krakowWiele wydatków poniesionych podczas połowów można odliczyć, zmniejszając dochód podlegający opodatkowaniu i należne podatki. Koszty uzyskania przychodów obejmują:

-Sprzęt i materiały eksploatacyjne, w tym odzież przeciwdeszczowa, rękawiczki i buty.
-Licencje.
-Telefon służbowy.
-Loty i koszty podróży do i z portu.
-Poza portowym zakwaterowaniem i posiłkami.
-Wydatki na łódkę, takie jak zapasy, paliwo i opłaty za rozładunek.

Ulga podatkowa jest dozwolona na paliwo wykorzystywane przez statki wykorzystywane do połowów komercyjnych.

Wydatki poza domem

Rybacy zazwyczaj ponoszą duże koszty utrzymania, będąc poza domem. Posiłki można odliczyć, gdy przebywasz poza domem podatkowym w celach zarobkowych, a podróż służbowa trwa wystarczająco długo lub na tyle, że musisz zatrzymać się na sen lub odpoczynek, aby właściwie wykonywać swoje obowiązki. W zależności od faktów głównym miejscem prowadzenia działalności lub pracy może być port, statek lub lokalizacja firmy prowadzonej w miesiącach, które nie są połowami.

spacer

Odpowiedz