sunset-1270563_960_720

System filtracji wody – zrobić to samemu czy z fachowcami?

Przed rozważeniem jakiejkolwiek formy filtra do wody lub systemu oczyszczania wody w domu woda wchodząca do domu powinna zostać sprawdzona przez wykwalifikowane źródło. Jest to jedyny sposób, aby: dowiedzieć się czy potrzebny jest cały system filtrowania wody w domu, upewnić się jakiego rodzaju system jest potrzebny, określić rodzaj zanieczyszczeń, które muszą zostać przefiltrowane z wody.

Jeśli problem dotyczy smaku, może być bardziej praktyczne i mniej kosztowne instalowanie mniejszych oddzielnych filtrów tylko w kuchni i łazience, w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia problemu ze smakiem.

Jeśli problemem jest twardość wody lub osady (takie jak brud), wówczas należy zainstalować system filtracji całego domu poprzez profesjonalne usługi montażu systemów odwróconej osmozy. Pozostawiona sama sobie twardość wody i osady mogą stanowić problem w każdym miejscu użytkowania w domu, w tym w kuchni, łazience, podgrzewaczach wody, ubraniach i zmywarkach itp.

Co to jest system filtrujący dla całego domu?

Jeśli chodzi o filtrowanie wody, istnieją zasadniczo różne rodzaje systemów. W miejscu, w którym woda wpływa do domu, zainstalowany może być kompletny system filtrowania wody. Cała woda zużywana w domu lub z nim związana jest filtrowana, niezależnie od tego, czy jest używana do mycia naczyń, picia, kąpieli czy w jakikolwiek inny sposób.

Dla porównania filtry punktu wejścia instaluje się w pobliżu miejsca, w którym woda jest używana. Przykładowo, filtr odwróconej osmozy zainstalowany pod zlewem i zasila tylko specjalny kran do wody pitnej.

Wśród zanieczyszczeń, które mogą być usunięte przez taki system filtrowania wody w domu są:

 • Chlor
 • Chloraminy
 • Amoniak i miejskie środki dezynfekujące
 • Osad
 • Siarkowodór
 • Żelazo
 • Bakteria
 • Azotan
 • Arsen
 • Różne zanieczyszczenia smakowe lub zapachowe
 • Minerały
 • Wirusy
 • i więcej

Dwa lub więcej filtrów można zainstalować szeregowo (jeden po drugim), tak jak ma to zwykle miejsce w przypadku filtrów osadów. Filtry tego rodzaju instalowane są najpierw na systemach filtrów wody w całym domu, ponieważ osady mogą szybko zatkać inne rodzaje filtrów. Dodatkowe filtry mogą usuwać określone zanieczyszczenia.

Systemy filtrów mogą być również instalowane równolegle, aby uzyskać lepsze natężenie przepływu. W instalacjach równoległych każdy system filtrowania wody w całym domu jest duplikowany na każdej odnodze wodociągu.

Oprócz zanieczyszczeń, które należy usunąć, trzeba wiedzieć jakie czynniki są zaangażowane w wybór systemu filtrowania wody w całym domu? Filtry do wody, zmiękczacze wody i inne elementy systemu są różne i trzeba je umieć zrozumieć, aby wybrać te odpowiednie. Rozmiar rury jest jednym z najważniejszych czynników w trakcie wyboru. Jeśli nie zostanie wzięty pod uwagę może wystąpić poważne ograniczenie przepływu. Rozmiar rury całego systemu filtracji wody w domu musi być takiej samej wielkości jak główna linia lub większy o jeden rozmiar. Współczesne systemy filtracyjne całego domu są sortowane fabrycznie, aby nie ograniczać przepływu wody dostępnej dla domu.

spacer

Odpowiedz