Przechwytywanie

Test antygenu swoistego dla prostaty i inne sposoby diagnozowania

Jeśli badanie przesiewowe daje nieprawidłowe wyniki, może być zalecane dalsze badanie w celu zdiagnozowania przyczyny problemu. Objawy, które również należy wziąć pod uwagę podczas diagnozy, obejmują problemy z układem moczowym lub bóle kości, których może doświadczać pacjent.

Typowe procedury diagnozowania raka prostaty

Test antygenu swoistego dla prostaty – jeśli test przesiewowy wskazuje na problem, można podać ten test w celu dalszego badania na raka. Test ten mierzy poziom PSA, który jest substancją wytwarzaną przez gruczoł krokowy. Podwyższony poziom antygenu we krwi może wskazywać na:
-infekcję prostaty,
-zapalenie,
-powiększenie,
-raka.

Można również przeprowadzić dodatkowe testy w celu sformułowania dokładniejszej diagnozy.

Cyfrowe badanie doodbytnicze – jeśli test przesiewowy wykaże nieprawidłowe wyniki, lekarz może kontynuować badanie jako fizyczne badanie gruczołu krokowego, w którym lekarz wkłada nasmarowany rękawiczką palec do odbytnicy i sprawdza, czy prostata przechodzi przez ścianę odbytnicy, aby sprawdzić, czy nie ma guzków, nieregularności lub powiększenia. To może czasami stwierdzić, czy rak jest tylko po jednej stronie prostaty, czy jest obecny po obu stronach, czy też jest prawdopodobne, że rozprzestrzenił się poza gruczoł krokowy do pobliskich tkanek. Jeśli wskażą na problem, zostaną przeprowadzone dalsze testy, aby pomóc zdiagnozować przyczynę.

Ultrasonografia przezodbytnicza

Podczas tej procedury do odbytnicy wprowadza się sondę, aby sprawdzić prostatę pod kątem nieprawidłowości. Sonda wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazu tkanek wewnętrznych lub narządów poprzez odbijanie od nich fal o wysokiej energii lub ultradźwiękowych. Poprzez usg transrektalne Warszawa fale dźwiękowe docierają do prostaty i tworzą echo, które jest wychwytywane przez sondę. Komputer zamienia wzór ech w czarno-biały obraz prostaty zwany sonogramem.

Ultrasonografia przezodbytnicza może być również stosowana do obliczania wielkości gruczołu krokowego, określania gęstości antygenu i dokładniejszego bezpośredniego umieszczania igły podczas biopsji. Nie jest stosowana jako test przesiewowy w kierunku raka prostaty, ponieważ często nie wykazuje wczesnego raka.

Biopsja przezodbytnicza

Biopsja polega na usunięciu komórek lub tkanki z organizmu w celu zbadania przez mikroskop przez lekarza zwanego patologiem. Podczas biopsji przezodbytniczej cienką igłę wprowadza się przez odbytnicę do prostaty, aby pobrać małe próbki tkanek, które są następnie sprawdzane przez patologa, który ustali, czy próbka tkanki jest rakowa. To jedyny rozstrzygający sposób na zdiagnozowanie raka prostaty.

Ocena raka prostaty

Gdy biopsja potwierdzi obecność raka, lekarz będzie chciał określić stopień raka, aby zobaczyć, jak bardzo jest agresywny. Aby określić stopień zaawansowania, bada się próbki tkanki z biopsji, a komórki rakowe w próbce porównuje się ze zdrowymi komórkami prostaty. Im bardziej komórki rakowe różnią się od zdrowych komórek, tym bardziej agresywny jest rak i tym większe prawdopodobieństwo, że szybko się rozprzestrzeni.

spacer

Odpowiedz