statki fox

Triangulacja- podstawowe informacje

Triangulacja to proces, w którym można ustalić lokalizację nadajnika radiowego, mierząc albo odległość promieniową, albo kierunek odbieranego sygnału z dwóch lub trzech różnych punktów. Triangulacja radiowa jest czasami używana w komunikacji komórkowej w celu ustalenia położenia geograficznego użytkownika.

W internecie można znaleźć liczne rysunki ilustrujące podstawową zasadę triangulacji. W scenariuszu jaki można w nich dojrzeć zwykle odległość do telefonu komórkowego jest określana przez pomiar względnych opóźnień w sygnale z zestawu telefonu do trzech różnych stacji bazowych. W innym scenariuszu anteny kierunkowe na dwóch stacjach bazowych mogą być użyte do wskazania lokalizacji telefonu komórkowego.

Triangulacja gsm jest trudna do przeprowadzenia, chyba że osoba korzystająca z telefonu komórkowego chce by ją odnaleźć. Może tak być na przykład w sytuacji awaryjnej. Triangulacja to metoda, za pomocą której działają tak zwane telefony komórkowe 911.

Aparat triangulacyjny może być mylony odbiciem sygnałów od obiektów, takich jak:

-duże budynki o stalowej ramie
-wieże triangulacyjne
-wieże ciśnień
-wieże komunikacyjne
-inne przeszkody

Z tego powodu metoda triangulacji wymaga tego, że należy dokonać co najmniej dwóch niezależnych oznaczeń triangulacji w celu potwierdzenia położenia telefonu komórkowego lub innego nadajnika radiowego.

Do czego służy gps?

Jeśli chcesz wiedzieć do czego służy system gps wiedz, że lokalizowanie nadajnika radiowego ma wiele zastosowań, od znalezienia dziwnego głosu dochodzącego przez telewizor po robienie tego dla zabawy. Lokalizację odnajdujesz poprzez proces zwany triangulacją, który w swojej najbardziej podstawowej formie wymaga jedynie radia zdolnego do odbioru transmisji, którą chcesz zlokalizować, i dobrego ucha. Dzięki praktyce proces ten staje się szybki i łatwy, a Ty będziesz w stanie szybko zlokalizować wszelkie zakłócenia radiowe.

Triangulacja

Triangulacja radiowa jest procesem określania lokalizacji nadajnika radiowego poprzez dokonywanie odczytów w wielu lokalizacjach i wykreślanie kąta do nadajnika przy użyciu siły sygnału jako wskazówki. W danym miejscu sygnał jest najsilniejszy w jednym kierunku, co pozwala narysować fikcyjną linię w kierunku tego sygnału. Następnie przenieś się do innej lokalizacji i powtórz proces. Tam, gdzie wyobrażone linie zbiegają się, znajduje się miejsce, w którym znajduje się nadajnik.

Podstawowe kroki i wyposażenie

Aby zlokalizować radio za pomocą triangulacji, potrzebujesz odbiornika zdolnego do odbioru transmisji lub audycji, którą chcesz wyśledzić. Może to być skaner, a nawet radio AM lub FM, jeśli próbujesz znaleźć nadajnik. Zacznij od wykonania pierwszego pomiaru siły sygnału. Zwróć uwagę, że chociaż możesz użyć miernika siły sygnału, jeśli odbiornik go posiada, równie dobrze ocenisz siłę sygnału na podstawie ucha. Zwróć uwagę na kierunek, w którym sygnał wydaje się być najgłośniejszy, a następnie przejdź do innej lokalizacji i powtórz proces.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.sn2.eu

spacer

Odpowiedz