Homepage-Life-Insurance

Ubezpieczenia OC na morzu? Kiedy i co musisz ubezpieczyć

Statki zarówno morskie, jak i rzeczne – to takie same środki transportu, jak pojazdy lądowe. Różnica polega jedynie na tym, że statki poruszają się po wodzie. To oczywiste. Jeśli jednak chodzi o ubezpieczenia OC, nie ma tu praktycznie żadnej różnicy. Mogą one być droższe, ale na pewno są obowiązkowe. Reguluje to ustawa kodeksu morskiego z dnia 18 września 2001 roku. Jest to Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545, która mówi, że każdy przewoźnik, który podejmuje się przewozu osób statkami o polskiej (także obcej) przynależności, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody na osobie, lub mieniu do wysokości szkód określonych przy zastosowaniu granic odpowiedzialności przewoźnika.

Jeśli statek o obcej przynależności nie ma takiej polisy, nie wolno mu opuścić terytorium Polski bez uprzedniego wykupienia odpowiedniej polisy. Także osoby podróżujące własnymi jachtami powinny posiadać ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej – czyli takie samo, jakie posiadają kierowcy samochodów. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ na morzu również zdarzają się wypadki i należy jak najbardziej minimalizować je np. takimi narzędziami, jak ubezpieczenia.

Czy takie ubezpieczenie także można wypowiedzieć?

Oczywiście, każdą umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć. Należy jednak najpierw zapoznać się dokładnie z zasadami wypowiadania takich umów. Jeśli sprawdzimy np. wypowiedzenie OC z www.ubezpieczeniaonline.pl, możemy dowiedzieć się jak zrobić to względnie bezproblemowo. Najpierw, należy zapoznać się z zawartą wcześniej umową – jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej i znaleźć odpowiedni podpunkt, który umożliwi nam zgodne z prawem wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Należy również pamiętać, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC skutkuje niejako przymusem zawarcia nowej umowy, na określony pojazd. W tym oczywiście np. statek pasażerski, lub inny.

Ubezpieczenia na morzu

Wprawdzie takie ubezpieczenia znacznie różnią się cenowo, od tych ubezpieczeń, które dotyczą pojazdów lądowych, jednak generalnie są one równie potrzebne i dotyczą tych samych zdarzeń. Czyli, jeśli na morzu nastąpi wypadek, ktoś zostanie narażony na utratę zdrowia lub życia, lub takie zdarzenie będzie miało miejsce, ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę ewentualnych odszkodowań, związanych z takim wypadkiem. Praktycznie, tam gdzie człowiek podejmuje jakieś działania, mogą wystąpić wypadki. Są to zdarzenia zarówno z winy człowieka, jak i awarii maszyn na statku, lub np. pływających gór lodowych. Taka góra może uszkodzić statek, doprowadzając nawet do jego zatonięcia.

Także wypadek może być spowodowany nieumiejętną żeglugą. Sprowadzając statek blisko lądu, kapitan może go narazić na kontakt z dnem, co również może uszkodzić i zatopić jednostkę. Także pasażerowie powinni mieć odpowiednie ubezpieczenie zarówno na życie, jak i ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej, ponieważ i oni mogą doprowadzić do niekorzystnych zdarzeń na statku i narazić innych pasażerów na niebezpieczeństwo.

spacer

Jeden komentarz do wpisu “Ubezpieczenia OC na morzu? Kiedy i co musisz ubezpieczyć

  1. Wioletta

    Pasażerowie takich rejsów – to wyjątkowo wymagające istoty. Dlaczego? W kajutach statków miejsca jest niewiele i bardzo szybko można je zagracić. Jak pasażer zacznie obijać się o sprzęty, to może się zdenerwować i zażądać zwrotu biletu i wysadzenia w najbliższym porcie. Aby uniknąć takich sytuacji, warto skorzystać z usług profesjonalisty, czyli: projektant wnętrz Jasło. Oni mają specjalny zmysł estetyczny i potrafią tak umeblować, że nawet malutka kajuta będzie się wydawać apartamentem królewskim 🙂

Odpowiedz