mier-chen-Bebn0qrGEfM-unsplash

Usługi BHP

Odpowiednie zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w naszym przedsiębiorstwie jest kluczem do odpowiednich warunków dla naszych pracowników. Jednak to nie wszystko. Wyedukowanie całej kadry w obszarze procesów pracy i środowiska, w którym przyjdzie im pracować, jest obowiązkiem regulowanym przez prawo, który bezpośrednio wynika z kodeksu pracy. Bez względu na to, w jakiej branży lub sektorze gospodarki działamy, konkretne procedury bezpieczeństwa muszą być zachowane i w każdym momencie mogą zostać zweryfikowane przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy. Dlatego też tak ważne jest zlecenie wykonania wszelkich niezbędnych usług BHP firmie, która ma w tym polu doświadczenia. Co obejmuje ogół usług BHP? Dlaczego tego typu usługi w naszej firmie są takie ważne? Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiednią firmę wykonującą dla nas takie usługi? 

Jaki jest zakres usług BHP?

Zakres usług Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie kwestie, które są związane właśnie z bezpieczeństwem naszym pracowników podczas wykonywania ich standardowych obowiązków. W zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa istnieje możliwość powierzenia wszelkich kwestii związanych z BHP firmie świadczącej takie usługi. Mowa tu przede wszystkim o doradztwie, pomocy prawnej w zakresie higieny pracy, odpowiednim przygotowaniu stanowiska dla nowych pracowników, ocenie ryzyk zawodowych, a także prowadzeniu szczegółowej dokumentacji. Najczęściej jednak usługi BHP ograniczają się do prowadzenia obowiązkowych szkoleń dla pracowników.

Dlaczego usługi BHP są tak ważne?

Usługi BHP są dla pracodawców bardzo ważne, ze względu na prawo, które stanowi, że każdy pracownik ma obowiązek przejścia szkolenia BHP, za które płaci właśnie firma. Istotne jest, by szkolenie zapewnić w obowiązującym terminie. Niedotrzymanie tego typu obowiązku, zarówno pod względem zapewnienia szkolenia, jak i wykonania go w odpowiednim terminie może być ukarane mandatem.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze usług BHP?

Na rynku obecnie istnieje bardzo dużo firm, które świadczą usługi BHP. Istotne jest, aby wybrać taką firmę, która w całości pokryje wszystkie elementy obowiązkowego szkolenia. Ważne jest, by zweryfikować wiedzę i doświadczenie zarówno firmy, jak i konkretnych instruktorów, którzy będą szkolić naszą kadrę. W przypadku ceny za takie szkolenia nie warto sugerować się ofertami firm, które proponują nam najniższą cenę. Z reguły prowadzone przez nich szkolenia nie są dobre jakościowo, co może w dłuższym czasie prowadzić do braku jakiejkolwiek wartości dodanej dla pracowników, którzy nic nie wynieśli z takiego szkolenia BHP.

spacer

Odpowiedz