garda-4917979_960_720

Wniosek taryfowy – jak to przygotować zgodnie z wymaganiami?

Projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który pojawił się w grudniu 2020 określa, iż nowe wnioski o zatwierdzenie taryfy będą różnić się od dotychczasowych tym, iż koniecznością będzie dłuższa lista załączników, które muszą zawierać też informację o uchwale rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji – co ma ułatwić proces akceptacji i przejścia na nową taryfę.

Załączniki do nowego wniosku taryfowego – co musisz wiedzieć?

W sprawie określania taryf co 3 lata sporo się dzieje, nie inaczej jest tym razem, gdy spojrzeć na nowy projekt noweli rozporządzenia w sprawach poruszających nie tylko kwestię określania taryf, ale też wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy, a nade wszystko szczegółów odnoszących się do warunków rozliczeń za:

• zbiorowe zaopatrzenie w wodę
• zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Najważniejsza zmiana, jak ma miejsce to ta, o której wspomniano na początku – chodzi o uzupełnienie listy załączników do wniosków i zatwierdzenie zatwierdzenie taryfy. Od tego roku musi się tam znaleźć również informacja o uchwale rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji, czego podstawą prawną jest artykuł 87 ustawy Prawo wodne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, do czego ma się to dokładnie odnieść i jak to ma szczegółowo wyglądać, warto skorzystać ze wsparcia merytorycznego dobrej kancelarii prawniczej.

Skąd wyżej wymienione zmiany w załącznikach do wniosku taryfowego?

Zmiana została zainicjowana przez organ regulacyjny, który wyjaśnił, iż informacja dotycząca wchodzenia w skład określonej aglomeracji może być bardzo pomocna w realizacji procesu rozpatrywania wniosków taryfowych. Pomaga to też zrozumieć organowi regulacyjnemu jakie zadania wykonują poszczególne aglomeracje, jakie zadania już są realizowane, a jakie są dopiero w planach. Oczywiście mowa o wszystkim, co mieści się w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. To wszystko zdaniem organu regulacyjnego może mieć znaczący wpływ na strukturę taryf za odprowadzanie ścieków i dlatego zdecydowano, iż taka informacja powinna się znaleźć również w nowelizowanych załącznikach. Organ wskazuje również na to, iż dzięki temu pojawia się lepsza możliwość dokonania dokładniejszej oceny wniosku taryfowego – organ prowadzący postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryf może do tematu podejść bardziej szczegółowo, a tym samym podjąć bardziej rzetelną decyzję, z korzyścią dla użytkownika końcowego usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Dlatego wszystkie osoby odpowiedzialne za przedłożenie takich wniosków taryfowych, a nie posiadających kompetentnej wiedzy w tymże temacie powinny się nie krępować i skorzystać z możliwości pomocy prawnej od osób, które są na bieżąco z nowelizacją i wszystkimi powiązanymi tutaj zagadnieniami. W końcu to wpływa bezpośrednio na akceptacje bądź jej brak w przypadku nowego wniosku taryfowego.

spacer

Odpowiedz