Gazeta

Dzierżawa kopiarek – jak dokonać właściwego wyboru dostawcy?

Szukasz najlepszego leasingu kopiarki dla swojej małej firmy? Jeśli tak, będziesz chciał uniknąć bardzo typowych błędów, które zaskakująca liczba organizacji popełnia podczas wynajmu.

Pomimo tego, że dzierżawa kserokopiarek jest jednym z najprostszych dokumentów finansowych, jakie Twoja firma kiedykolwiek wykona, wiele firm nadal nie rozumie tych dokumentów. W rzeczywistości istnieje wiele pułapek, o które potykają się organizacje podczas wykonywania nowych umów najmu kopiarek — ale na szczęście można ich łatwo uniknąć.

Unikając tych pułapek związanych z dzierżawą kopiarek, masz pewność, że Twoja firma będzie w stanie zaoszczędzić pieniądze i dokonać właściwego wyboru kopiarki dla firmy zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Mając to na uwadze, chcemy wymienić kilka najczęstszych pułapek związanych z dzierżawą kopiarek, których Twoja firma powinna unikać. Zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się najpierw, czym właściwie jest leasing kserokopiarki.

Co to jest leasing kserokopiarki?

Dzierżawa kserokopiarki jest dość prosta. Pomyśl o tym w umowie podobnej do leasingu samochodu. Daje możliwość finansowania nowego sprzętu kopiującego bez konieczności uiszczania pełnej opłaty z góry. Zamiast tego koszt urządzenia jest dzielony przez firmę leasingową na określony czas, zwykle od roku do trzech lat.

Sprzęt kopiujący należy do firmy leasingowej, ale zazwyczaj można go wykupić po zakończeniu umowy leasingowej.

W ramach umowy leasingowej przedsiębiorca płaci firmie leasingowej stałą kwotę, kwartalnie lub miesięcznie, do czasu uiszczenia pełnej opłaty. Jest to korzystne dla organizacji, które nie chcą płacić z góry pełnej ceny kopiarki, a zamiast tego mogą rozłożyć tę płatność na dłuższy okres czasu. Opłaty leasingowe kopiarki są oparte na wartości urządzenia podzielonej przez liczbę harmonogramów spłat w okresie leasingu powiększoną o odsetki.

Należy pamiętać, że leasing to coś innego niż wynajem. Wynajem kserokopiarek jest umową krótkoterminową, która zwykle obejmuje okresy z miesiąca na miesiąc, podczas gdy leasing jest prawnie wiążącą umową na czas trwania płatności.

Korzyści z dzierżawy kserokopiarek obejmują:

• Możliwość wykupu urządzenia po zakończeniu leasingu za rozsądną wartość rynkową.
• Aktualizacja wiąże się z niewielkimi lub zerowymi wydatkami z własnej kieszeni.
• Nie masz dużej opłaty z góry za zakup najlepszej kopiarki dla swojej małej firmy.
• Zakwalifikowano to jako koszt działalności, a nie amortyzujący składnik aktywów.

Praktycznie we wszystkich umowach najmu kserokopiarek najemca ma możliwość wypowiedzenia umowy najmu w wyznaczonym terminie zapadalności, o ile najemca powiadomi firmę leasingową na piśmie. Zazwyczaj instrukcje te muszą być wysłane gdzieś pomiędzy 30 a 90 dni przed pierwotnym terminem zapadalności leasingu. Należy zauważyć, że koszt zwrotu sprzętu do firmy leasingowej jest obowiązkiem leasingobiorcy. Aby uniknąć kosztownych opłat za zwrot, wielu leasingobiorców organizuje zwrot produktu za pomocą własnej metody wysyłki.

spacer

Odpowiedz