Fluita

Fluita Holenderski żaglowiec z 17 wieku, szczególnie użyteczny do transportu dużych objętościowo ładunków w tym drewna. Posiadała znacznie zaokrągloną rufę, płaskodenny kadłub i burty o wyraźnym pochyleniu dośrodkowym. Jej ożaglowanie to dwa żagle rejowe na fokmaszcie i grotmaszcie , żagiel łaciński na bezanmaszcie i prostokątny żagiel podbukszprytowy. Fluitę szeroko wykorzystywano do połowów wielorybniczych i dłuższych podróży handlowych (Indie). Era Fluity zakończyła się pod koniec 17 wieku a jej następcy to Bootschip, Hekboot i Kat.

spacer

Odpowiedz