Niezwykłe okręty – pomysły i konstrukcje

numer_20180806_0004

Statki o dziwnym kształcie

  Dziwnych i początkowo nieraz z pozoru śmiesznych pomysłów nie brakowało również i na morzach, od niepamiętnych czasów zdobywanych przez śmiałych żeglarzy. Szczególnie w wieku dziewiętnastym — a ściślej w jego drugiej połowie poczęły się mnożyć różne wynalazki i ulepszenia, zmierzające do usprawnienia żeglugi. Niektóre z nich przerosły jak...

spacer
numer_20180806_0006

Statki o dziwnym napędzie

  Wiek dziewiętnasty przyniósł nie tylko szereg niezwykłych pomysłów w dziedzinie ulepszania kształtu kadłuba statków, lecz również wiele, mniej lub więcej realnych, sposobów usprawnienia ich napędu. O ile napęd wiosłowy, a później żaglowy nie dawał zbyt wielu możliwości nowatorskich, o tyle pojawienie się silnika parowego, o znacznie większej mocy...

spacer
numer_20180806_0014(0)

Statki jednego rejsu

  Wśród nieskończonej rzeszy statków i okrętów budowanych od wieków i wyprawianych na wody rzek, jezior, mórz i oceanów wszystkie bez wyjątku przeznaczone były do jak najdłuższej służby dla swych armatorów i właścicieli — zarówno pokojowej, jak i wojennej. Oczywiście, były wśród nich takie, dla których służba ta nie...

spacer
numer_20180806_0018(0)

Dziwne okręty wojenne

  Bardzo różne i bardzo złożone zadania, jakie strategia i taktyka wojen morskich stawiała przed projektantami i konstruktorami okrętów wojennych, były przez nich rozwiązywane nieraz w zaskakujący i nietypowy sposób. Wynikiem tego było pojawianie się na morzach różnych przedziwnych jednostek, nieraz szokujących swym wyglądem lub uzbrojeniem. I znowu, jak...

spacer
numer_20180806_0032

Okręty, których nie było

  Nie, nic o  nie zrealizowanych projektach. Okręty takie istniały naprawdę: pływały po morzach, obsługiwali je żywi marynarze, przeżywały sztormy i inne przygody a przecież nie było ich. Nie było ich nawet wtedy, gdy tonęły i jak gdyby podwójnie przestawały istnieć. Zupełny nonsens! A jednak.

spacer
numer_20180806_0044

Niezwykłe pomysły i konstrukcje

  Wśród wielu dziwnych statków, spotykanych kiedyś i dzisiaj na morzach, są też i takie, które trudno ująć w jakąś oddzielną grupę. Niespokojny duch wynalazców podsuwał im bowiem nieraz różne pomysły, które pozostawały osamotnione i nie naśladowane a zbudowane lub wyposażone według ich koncepcji statki istniały tylko jako pojedyncze...

spacer
numer_20180806_0038

Mars, który zmienił się w Merkurego

  Okręty wojenne z reguły nie zdradzają Marsa, któremu służą. Najpierw w składzie floty bojowej, później w miarę starzenia się przeznaczone dla celów szkoleniowych lub jako hulki portowe kończą wreszcie żywot w stoczniach złomowych. Oczywiście w okresach pokoju. W czasie wojny bowiem morska kariera okrętu może zostać przerwana o...

spacer
numer_20180806_0052(0)

Gigant, który wyprzedził czas

  Żaden, chociażby najbardziej skrótowy przegląd niezwykłych statków nie może pominąć tego jednego. Statek, który wszedł do historii, statek, któremu słynny Juliusz Verne poświęcił oddzielną książkę, statek, który w tym wszystkim był najbardziej chyba pechowy i niefortunny. To „Great Eastern”, trzecie z kolei wielkie dzieło genialnego lsambarda Brunela, który...

spacer